POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Otwarty konkurs ofert na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i doładowań kart PEKA za pośrednictwem sieci stacjonarnych automatów biletowych oraz terminali sprzedażowych

31 grudzień 2013 |

Tagi: , ,

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 47 ust. 1 Ustawy o Samorządzie Gminnym z 8 marca 1990 r. (podstawa prawna - tekst jednolity, Dz.U. z 2013 poz. 5.9.4) ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I DOŁADOWAŃ KART PEKA ZA POŚREDNICTWEM SIECI STACJONARNYCH AUTOMATÓW BILETOWYCH ORAZ TERMINALI SPRZEDAŻOWYCH

 

Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do ZTM, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby ZTM w Poznaniu, Kancelaria pok. 004, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

 

Szczegółowe informacje zawiera komunikat wraz z załącznikami na stronie: bip.poznan.pl