POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Otwarty konkurs ofert na sprzedaż należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu wystawionych w 2013 roku

30 wrzesień 2015 |

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs ofert na sprzedaż należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu wystawionych w 2013 roku

Szczegółowe informacje zawiera:

ogłoszenie o konkursie

regulamin konkursu (wzór umowy, zawiadomienie o cesji wierzytelności)

Termin składania ofert upływa 14 października 2015 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty