POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Dostawa dodatkowych licencji, sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz kompleksowe wdrożenie systemu monitorowania sieci na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 2 wrzesień 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę dodatkowych licencji, sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz kompleksowe wdrożenie systemu monitorowania sieci na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Wykonanie badania satysfakcji Klienta

Opublikowano 6 maj 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie badania satysfakcji Klienta" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

Opublikowano 14 kwiecień 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Usługa realizacji systemu szybkich płatnosci internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań

Opublikowano 13 kwiecień 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę realizacji systemu szybkich platności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań w okresie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi" o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Dostawa 40.000 kart elektronicznych niespersonalizowanych

Opublikowano 1 kwiecień 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę 40.000 kart elektronicznych niespersonalizowanych" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania - rejon VI Jeżyce

Opublikowano 31 marzec 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania - rejon VI - Jeżyce" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Opublikowano 23 luty 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania

Opublikowano 26 styczeń 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania" o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego

Opublikowano 9 grudzień 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

"Badanie i ocena jakości i efektywnosci komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych"

Opublikowano 27 listopad 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

1 2 3 49