POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 13 listopad 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transmisji danych M2M dla Systemu PEKA, na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 4 listopad 2015

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transmisji danych M2M dla Systemu PEKA, na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 30 październik 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Usługa realizacji systemu szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujacych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poz

Opublikowano 24 wrzesień 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu serwerowego i przełączników sieciowych na potrzeby Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 27 sierpień 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

Wykonanie badania stanu infrastruktury torowej tramwajowej w Poznaniu

Opublikowano 20 sierpień 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

wykonanie badania stanu infrastruktury torowej tramwajowej w Poznaniu

Opublikowano 5 sierpień 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

Dostawa sprzetu serwerowego i przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 24 lipiec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Dostawa oprogramowania antywirusowego, informatycznego, bazodanowego, systemu operacyjnego, biurowego, licencji dostępowych i licencji usług zdalnego pulpitu na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 8 lipiec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Wykonanie audytu infrastruktury torowej tramwajowej w Poznaniu

Opublikowano 8 lipiec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

1 2 3 4 59