POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Wykonanie robót budowlanych na dworcach autobusowych Jana III Sobieskiego oraz Śródka

Opublikowano 29 czerwiec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Wykonanie audytu infrastruktury torowej tramwajowej w Poznaniu

Opublikowano 18 czerwiec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

Świadczenie usług outsourcingu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 12 czerwiec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

Wykonanie robót budowlanych na dworcach autobusowych Jana III Sobieskiego oraz Śródka

Opublikowano 9 czerwiec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego o wartości nie przekraczającej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Usługi poligraficzne dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na rok 2015

Opublikowano 8 maj 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 szt. wiat przystankowych

Opublikowano 28 kwiecień 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Dostawa oprogramowania antywirusowego, informatycznego, bazodanowego, systemu operacyjnego, biurowego, licencji dostępowych i licencji usług zdalnego pulpitu na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 2 kwiecień 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Remont pomieszczeń na Punkt Obsługi Klientów (zwanego dalej POK) w Poznaniu

Opublikowano 23 marzec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Wybór operatora zarządzającego całym obiektem węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera

Opublikowano 13 marzec 2015

Postępowanie o udzielenie koncesji na  "Wybór operatora zarządzającego całym obiektem węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera" (sprawa nr ZTM.ID.50432-6/14)

Czytaj więcej...

Druk i sukcesywna dostawa papierowych biletów jednorazowych, biletów turystycznych oraz bloczków kontrolerskich

Opublikowano 10 marzec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieorganiczonego o wartości nie przekraczajacej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

1 2 3 4 5 69