POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Dostawa 50 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych

Opublikowano 3 marzec 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Dostawa i uruchomienie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego (zwanego dalej PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM

Opublikowano 18 luty 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na 373 przystankach autobusowych w Poznaniu

Opublikowano 27 styczeń 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie usług w zakresie kompleskowego utrzymania czystości na 979 przystankach komunikacji m

Opublikowano 3 grudzień 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramah porozumień międzygminnych

Opublikowano 27 listopad 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Usługa realizacji systemu szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto Poz

Opublikowano 14 listopad 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Wybór operatora zarządzającego Rondem Kaponiera oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących Kaponiery Kolejowej

Opublikowano 7 listopad 2014

Postępowanie o udzielenie koncesji na  "Wybór operatora zarządzającego Rondem Kaponiera oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących Kaponiery Kolejowej" (sprawa nr ZTM.ID.40532-6/14)

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż wyposażenia serwerowni wraz z urządzeniami systemu zasilania awaryjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 3 listopad 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 7 październik 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Wykonanie, dostawa oraz montaż 16 sztuk wiat przystankowych

Opublikowano 12 wrzesień 2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

13 4 5 6 79