POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na 1082 przystankach komunikacji miejskiej oraz 7 dworcach komunikacji miejskiej w Poznaniu

Opublikowano 4 grudzień 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 22 listopad 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w Punktach Obsługi Klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno – asystenckich , stanowisk kontroli biletów ,stanowisk zarz

Opublikowano 30 październik 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Dostawa 70 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych w ramach projektu „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - Etap III.

Opublikowano 7 czerwiec 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

Dostawa 60 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych w ramach projektu Poznańska Elektroniczna KartaAglomeracyjna – Etap II.

Opublikowano 20 maj 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Czytaj więcej...

15 6 7 8 9