POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Informacja o zamiarzezawarcia umowy w trybie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

17 styczeń 2017 |

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, działając zgodnie z art. 67 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na "prowadzenie kontroli biletów na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu"

Informacja o zamiarze zawarcia umowy - 17.01.2017r.

Ogloszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - 17.01.2017r.

Informacja o udzieleniu zamówienia - 15.02.2017r.