POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń GPS w rowerach systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

7 grudzień 2016 |

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń GPS w rowerach systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym - Regulamin dialogu technicznego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o dialogu technicznym - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu - 09.12.2016