POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Ustalenie rzeczywistych wartości zobowiązań finansowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wobec kontrahenta, powstałych w latach 2014-2016

30 grudzień 2016 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Ustalenie rzeczywistych wartości zobowiązań finansowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wobec kontrahenta, powstałych w latach 2014-2016" o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Zaproszenie do złożenia oferty - 30.12.2016

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy na wykonanie zamówienia

Załącznik nr 5 - Projekt umowy na powierzenie danych osobowych

Termin składania ofert mija 11.01.2017 r. o  godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty