POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

ZTM.EE.0716.47.2016

13 luty 2017 |

ZTM.EE.0716.47.2016 - Audyt rekompensaty który dotyczy Operatora - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. za 2016 rok za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Liczba audytów rekompensaty

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Informacja o udzieleniu zamówienia