POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

ZTM.TI.0520.12.1.2017

13 kwiecień 2017 |

Wykonanie analizy urbanistyczno-technicznej, o charakterze studium funkcjonalności

SIWZ

PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Aneks do PODSTAWOWYCH WYTYCZNYCH DLA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Wzór umowy

Termin składania ofert: 19.04.2017 r. godz. 18:00 na adres e-mail: inwestycje@ztm.poznan.pl (tytuł: „Poznań Wschód”)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty