Dla pasażerów

Wniosek o wydanie karty PEKA:

- Elektroniczny wniosek o wydanie karty elektronicznej imiennej (PEKA)

- Wniosek o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA

- Application for PEKA

 

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego:

- Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego DOC

- Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego PDF

 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu (do Biletu Seniora):

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym DOC

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym PDF

 

Zgoda na przystąpienie do Programu Premiowego:

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format DOC)

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format PDF)

 

Dokumenty związane z opłatami dodatkowymi:

- Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF    

- Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

Uwaga: Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

 

Reklamacje, skargi, wnioski:

- Skarga - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

- Wniosek - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Reklamacja - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Odwołanie od reklamacji - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

 

Przystanki autobusowe, dworce autobusowe oraz siedziba ZTM:

- Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej związanej z działalnością prowadzoną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF