Inwestycje prowadzone

 

Wizualizacja - Wierzbięcice_28 Czerwca 1956r.Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. W ramach zadania przewidziano projektowanie oraz realizację prac, polegających na przebudowie linii tramwajowych (torowisk, przystanków, sieci trakcyjnej i systemu zasilania), ulic (w tym zastosowanie środków uspokojenia ruchu) oraz -  w razie potrzeby – przemieszczenie dotychczasowych instalacji komunalnych na odcinku od węzła Królowej Jadwigi-Matyi do ul. Kilińskiego-Krzyżowa. Więcej…

 

Pętla "Falista" - wizualizacjaPrzebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Modernizacja obejmie odcinek trasy w ciągu ul. Kórnickiej oraz ul. Żegrze – powstanie torowisko o nowoczesnych parametrach, gwarantujących trwałość, poprawę bezpieczeństwa, ograniczenie emisji drgań i hałasu. Powstanie  nowa trasa na ul. Unii Lubelskiej (z pętlą „Falista”). Więcej…

 

Modernizacja ul. Dąbrowskiego - wizualizacjaPrzebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego. Inwestycja obejmuje projektowanie oraz przebudowę linii tramwajowej na ulicy Dąbrowskiego, na odcinku od skrzyżowania ulic Żeromskiego i Przybyszewskiego do ul. Prusa, a także na ul. Kraszewskiego, na odcinku od Dąbrowskiego do Słowackiego, wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (podziemnych instalacji komunalnych, ulic, chodników, zieleni i małej architektury). Więcej…

 

Projekt Copernicus - wizualizacjaTramwaj na Kopernika – Projekt Copernicus. Przebieg trasy tramwajowej do osiedla Kopernika został wyznaczony przez obszar zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulic: Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej. Oddziaływanie trasy rozciąga się również na osiedla: Św. Łazarz, Junikowo oraz Górczyn. Dostępność do przystanków będzie bardzo wysoka, a funkcjonalność węzłów przesiadkowych zapewni wysokiej jakości infrastruktura, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej…

 

Schemat planowanej trasy na NaramowiceBudowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic. Celem inwestycji jest poprawa komfortu życia mieszkańców Naramowic i usprawnienie komunikacji zbiorowej w tym rejonie. Budowa nowoczesnej linii tramwajowej od Wilczaka do Naramowic, wraz z towarzyszącym mu układem drogowym to pierwszy z trzech planowanych etapów inwestycji. Więcej… 

 

Skrzyżowanie Garbary-EstkowskiegoBudowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla projektowanego odcinka trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary- Estkowskiego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Więcej…