Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic

 

Tramwaj na Naramowice - wizualizacja Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska-Szelągowska-Naramowicka do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja.

Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

  • Pętla Wilczak – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie
  • ul. Naramowicka-Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
  • ul. Lechicka-Błażeja - wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka, po jej zachodniej stronie

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja / remont ul. Naramowickiej w zakresie Serbska – Lechicka, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka - Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej, jak również - odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie - modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

Cel inwestycji:

  • Poprawa komfortu życia mieszkańców Naramowic poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę i modernizację podstawowego szkieletu infrastruktury drogowej.
  • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową oraz „upłynnienie” ruchu samochodowego.
  • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego wskutek modernizacji/ budowy infrastruktury  drogowo – rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej.

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice będzie realizowana w trzech etapach. Jako pierwszy realizowany będzie odcinek od Wilczaka do Naramowic, wraz z towarzyszącym mu układem drogowym.

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2021): 277 865 212 zł

Termin zakończenia realizacji: 2021 r.

 

Wizualizacje