Przebudowa torowisk w poznańskich ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku

Głównym założeniem inwestycji jest kompleksowa przebudowa układu torowo-drogowego, będącego głównym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy centrum miasta, Wildą i Dębcem.

Wierzbiecice 28 Czerwca1956 wizualizacja nr5Dzięki modernizacji:

  • ograniczona zostanie emisja hałasu i wibracji w ciągu tej trasy tramwajowej, 
  • infrastruktura przystankowa zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności,
  • stworzona zostanie przestrzeń przyjazna mieszkańcom,
  • poprzez uprzywilejowanie w organizacji ruchu dla komunikacji tramwajowej -  promowana będzie komunikacja zbiorowa, a także ruch pieszy i rowerowy.

Zarówno na ul. Wierzbięcice, jak i fragmencie ul. 28 Czerwca 1956r., torowisko zaprojektowano w miejscu istniejącego.

Przewidziano jezdnię jednopasmową, jednokierunkową po każdej stronie torowiska.

Miejsca postojowe będą równoległe do jezdni wzdłuż chodników.

Przewidziano obustronny chodnik.

W rejonie ul. św. Czesława nie planuje się zmian lokalizacji przystanków (będą jednak typu wiedeńskiego). Zaplanowane zostały nowe przystanki przy rynku Wildeckim (również typu wiedeńskiego).

 

Efekty przyjętych rozwiązań projektowych:

- Dzięki modernizacji linii tramwajowej nastąpi poprawa jakości układu komunikacyjnego na Wildzie, nastąpi też poprawa komfortu jazdy transportem publicznym, zmniejszy się czas przejazdu do centrum;

- Przestrzeń publiczna będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców poprzez poszerzenie chodników, uregulowanie systemu parkowania, nasadzenie zieleni, co wpłynie również na rewitalizację tego rejonu Poznania;

- Celem nadrzędnym jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i zmniejszenie atrakcyjności dla tranzytowego ruchu samochodowego;

- Poprzez zmniejszenie tranzytu nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu;

- Przeniesienie przystanków tramwajowych i zlokalizowanie ich przy rynku Wildeckim wpłynie korzystnie na wyeksponowanie obszaru przy rynku jako centrum Wildy, zarówno pod względem handlowym, jak i kulturalnym, tworząc jednorodną przestrzeń rynku skomunikowaną z resztą dzielnicy, a także i innymi częściami Poznania. Umiejscowienie przystanków przy rynkach, czy też głównych placach miejskich jest naturalną praktyką stosowaną przez inne miasta i kraje dla podniesienia ich atrakcyjności;

- Zlokalizowanie zintegrowanych przystanków przy rynku Wildeckim wpłynie również korzystnie na szybkość przejazdu komunikacją zbiorową, a także na bezpieczeństwo pasażerów podróżujących komunikacją zbiorową;

- Zaprojektowanie przystanków typu wiedeńskiego oraz ich oznakowanie i wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu poprawi komfort oraz bezpieczeństwo podróżujących pasażerów, zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności.

 Czytaj także:

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku

Podsumowanie konsultacji społecznych "Wildecka bimba"

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2022): 65 217 630 zł

Termin zakończenia realizacji: 2022 r.

 

Wizualizacje: