Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania: 56 999 376,53 zł (umowa podpisana 28 czerwca 2017 r.)

Wspolfinansowane przez Unie Europejska2

 

W zakres zadania wchodzi projektowanie oraz realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie linii tramwajowej na ulicach Kórnickiej, Chartowo i Żegrze oraz budowie torów tramwajowych na ulicy Unii Lubelskiej od ronda Żegrze (w tym systemów zasilania, sieci trakcyjnej i przystanków, modernizację przyległych ulic i przebudowie ronda Żegrze) oraz budowie nowej zintegrowanej pętli autobusowo-tramwajowej przy ulicy Unii Lubelskiej.

Pętla na Unii Lubelskiej - wizualizacjaModernizacja obejmie odcinek trasy tramwajowej w ciągu ul. Kórnickiej (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do os. Lecha - bez tunelu) oraz w ciągu ul. Żegrze (od os. Lecha do ronda Żegrze). Generalnym założeniem jest wykonanie torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących m.in. trwałość, stabilność, poprawę bezpieczeństwa, ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz poprawienie komfortu podróżowania. Przebudowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie infrastruktura przystankowa

W ramach projektowanej inwestycji uwzględnione zostaną także potrzeby ruchu pieszo-rowerowego oraz drogowego w stopniu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania całego planowanego układu. Co istotne, wszystkie stosowane elementy wyposażenia przystanków będą tworzyć spójną kompozycyjnie i wizualnie całość, oraz będą charakteryzować się funkcjonalnością w celu zapewnienia wysokiego komfortu pasażerom oczekującym na przystankach publicznego transportu zbiorowego.

Budowa nowej trasy tramwajowej wraz z wygodną infrastrukturą przystankową, a także przebudowa ulicy Unii Lubelskiej poprawi natomiast komunikację pomiędzy istniejącym osiedlem przy ul. Falistej z centrum miasta, jak również - w przyszłości - obsłuży publicznym transportem zbiorowym rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej na obecnie niezagospodarowanych obszarach (przedmiotowa inwestycja zakłada m.in. budowę skrzyżowań drogowych mających na celu połączenie projektowanego odcinka ul. Unii Lubelskiej z planowanym przyszłym układem drogowym, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu).

 

Czytaj także:

Konsultacje społeczne w sprawie modernizacji trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przedłużenia torowiska do pętli Falista

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy istniejącego odcinka ul. Unii Lubelskiej od ul. Falistej do Obodrzyckiej

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2022): 184 688 413 zł

Termin zakończenia realizacji: 2022 r.

 

Wizualizacje: