Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego

Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania: 27 249 407,91 zł (umowa podpisana 3 sierpnia 2017 r.)

Wspolfinansowane przez Unie Europejska3

 Planowana jest przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego, na odcinku ul. Żeromskiego-Przybyszewskiego – rynek Jeżycki (ul. Prusa-Żurawia) oraz w ul. Kraszewskiego na odcinku rynek Jeżycki (ul. Dąbrowskiego) – ul. Słowackiego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogową, instalacji podziemnych, zieleni, małej architektury itp.), mająca na celu zmianę organizacji ruchu i usprawnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na Jeżycach.

Dąbrowskiego przy rynku Jeżyckim - wizualizacjaKonieczność przebudowy ul. Dąbrowskiego wynika ze złego stanu infrastruktury. Dla odcinka ul. Dąbrowskiego od rynku Jeżyckiego (ul. Prusa-Żurawia) do ul. Roosevelta, z uwagi na kontrowersje związane z docelową funkcją ulicy, w przyszłości przygotowane zostaną warianty koncepcyjne, w ramach odrębnego zadania związanego z procesem rewitalizacji tej części Jeżyc.

Koncepcję przebudowy ul. Dąbrowskiego przygotowano z zamiarem zwiększenia efektywności systemu transportu zbiorowego, przeciwdziałania skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego oraz kształtowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Proponowany wariant ma na celu wypromowanie transportu publicznego, jako atrakcyjnej alternatywy wobec motoryzacji indywidualnej, z zapewnieniem dostępu do niego osobom niepełnosprawnym.

Zakłada się kompleksową modernizację, w ramach której zostaną przebudowane:

- instalacje podziemne,

- torowisko tramwajowe wraz z przystankami „Polna” oraz „Rynek Jeżycki”,

- jezdnie samochodowe,

- chodniki wraz z elementami małej architektury oraz z zielenią.

Proponowane jest wydzielenie trasy tramwajowej (wyniesienie jej o 2-3 cm). Prosta geometria torów pozwoli na płynny ruch tramwajów. Torowisko będzie także przystosowane do prowadzenia ruchu autobusowego (np. komunikacja nocna, komunikacja zastępcza) oraz pojazdów ratowniczych w sytuacjach alarmowych.

Przebudowane zostaną także jezdnie samochodowe oraz ciągi ruchu pieszego. Wszystkie przystanki będą zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zarówno osób z ograniczoną mobilnością, jak również osób z innymi upośledzeniami (np. wzroku, czy słuchu).

Przystanki będą tworzyć spójną kompozycyjnie i wizualnie całość, a także będą charakteryzować się funkcjonalnością w celu zapewnienia wysokiego komfortu pasażerom oczekującym na peronach. W ramach wyposażenia przystanków, oprócz typowych elementów małej architektury jak wiaty, ławki, błotochrony, czy kosze na śmieci, zakłada się montaż takich urządzeń jak biletomaty czy tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zakłada się rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ul. Dąbrowskiego, szczególny nacisk zostanie położony na maksymalnie możliwe wyciszenie oraz wyizolowanie trasy tramwajowej.

Czytaj także:

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Dąbrowskiego

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2022): 67 309 609 zł

Termin zakończenia realizacji: 2022 r.

 

Wizualizacje: