Petycje

 

Petycja w związku ze zmianami w rozkładzie jazdy autobusów, które nastąpią od 01 listopada 2017 roku pomiędzy Poznaniem a gminą Kleszczewo

Petycja - treść

ZTM prowadzi badania potoków pasażerskich na liniach nr 54, 431, 432, 435 i analizuje pierwsze dni funkcjonowania linii. Zbiera opinie i uwagi oraz przygotowuje projekt zmian w rozkładach jazdy linii nr 431, 432 i 435.

ZTM przesłał do Urzędu Gminy w Kleszczewie projekt zmian w rozkładach jazdy linii nr 431, 432 i 435 prosząc o udzielenie opinii.

 

 

Petycja w sprawie zmiany funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Dopiewo i przedłużenia linii nr 727 do Dopiewa

Petycja - treść

ZTM prowadzi badania potoków pasażerskich na linii nr 729. ZTM zwrócił się do Urzędu Gminy Dopiewo o udzielenie opinii w sprawie.