Karta PEKA jest wydawana bezterminowo

Opublikowano: 03/11/2017
Karta PEKA jest wydawana bezterminowo

W związku z zapytaniami pasażerów, przypominamy, że karta PEKA jest wydawana bezterminowo. Data ważności, umieszczona na karcie, odnosi się wyłącznie do bankowej aplikacji płatniczej.

Karta PEKA jest wydawana bezterminowo. Data ważności, umieszczona na awersie karty odnosi się wyłącznie do bankowej aplikacji płatniczej i nie wpływa na możliwość zapisania na karcie biletu okresowego oraz doładowania tPortmonetki.

Karta PEKA - termin ważności na awersie dotyczy jedynie aplikacji bankowej

 

 

 

Bankowa aplikacja płatnicza jest odrębna i niezależna od funkcji transportowej karty PEKA, z której można opłacać przejazdy w komunikacji miejskiej. Nie jest uruchamiana w momencie wydania karty PEKA - aktywacja następuje na zasadach określonych w „Zasadach korzystania z Karty prepaid MasterCard PayPass". Po upływie terminu widocznego na karcie nie będzie możliwe korzystanie z bankowej aplikacji płatniczej. Wszelkie informacje dotyczące karty PEKA znajdują się w Regulaminie korzystania z karty PEKA.