Wzory druków opłat dodatkowych

Poniższe wzory obowiązują od 22.04.2024 r.

 

Wezwanie do zapłaty drukowane z terminala kontrolerskiego, wystawiane przez ZTM - wzór

Wezwanie do zapłaty/potwierdzenie wpłaty w wersji papierowej wystawiane przez pracownika ZTM – wzór

Opłata dodatkowa kredytowa wystawiana przez kontrolera TransKontrol (wersja papierowa) - wzór

Opłata dodatkowa wystawiana przez kontrolera TransKontrol (wersja elektroniczna) - wzór

Wezwanie do zapłaty/potwierdzenie wpłaty wystawiane przez kontrolera BusKontrol - wzór