Gdzie kupić bilet

Gdzie można kupić bilety/doładować kartę PEKA

1. Punkty Obsługi Klienta ZTM

- są to punkty prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w których można: doładować kartę PEKA (kupno biletów okresowych lub doładowanie tPortmonetki), kupić bilety czasowe w formie papierowej, złożyć wniosek o wydanie imiennej karty PEKA, odebrać imienną kartę PEKA, kupić kartę PEKA na okaziciela, zapisać uprawnienia do przysługujących ulg w transporcie publicznym na imiennej karcie PEKA, opłacić opłatę dodatkową, uzyskać informację o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym, systemie PEKA, objazdach, promocjach.

2. Punkty Sprzedaży Biletów

- są to placówki handlowe, najczęściej kioski i sklepy, w których można kupić lub przedłużyć bilety okresowe na sieć oraz doładować tPortmonetkę. Okresowy bilet trasowany można przedłużyć w PSB wyłącznie na taką samą trasę i ten sam okres obowiązywania, jak poprzedni bilet trasowany. Punkty sprzedaży biletów są oznakowane naklejką.

3. Internet - www.peka.poznan.pl

- po zakupie dokonanym przez Internet należy pamiętać o aktywacji biletu w jednym z czytników znajdujących się pojazdach, Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań oraz budynkach Urzędu Miasta Poznania. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Transfer e-biletu", a następnie włożyć kartę PEKA do kieszonki czytnika (kartę można wyjąć z kieszonki po pojawieniu się na wyświetlaczu czytnika komunikatu, iż doładowano bilet). To ważne, ponieważ bez dokonania aktywacji bilet jest nieważny. Czynność należy powtarzać zawsze po kolejnym doładowaniu dokonanym przez Internet.

4. Stacje kolejowe

- jednorazowe bilety papierowe ZTM można kupić także na stacjach kolejowych w regionie.

5. Biletomaty stacjonarne

- umożliwiają doładowywanie tPortmonetki i zakup biletów sieciowych lub przedłużenie ważności biletów trasowanych na karcie PEKA (wyłącznie biletów trasowanych na taką samą trasę i taki sam okres obowiązywania) oraz zakup papierowych biletów jednorazowych. Płatności można dokonywać monetami, banknotami oraz za pomocą kart płatniczych, w tym także zbliżeniowych. Automat umożliwia także sprawdzenie stanu karty PEKA. Klikając w instrukcję obsługi biletomatu  można dowiedzieć jak korzystać z automatu.

W razie awarii biletomatu należy złożyć reklamację. Ważne jest, aby w treści zgłoszenia w miarę możliwości wpisać lub podać: datę i godzinę zdarzenia (system pozwala weryfikować czy w tym czasie transakcja przebiegła prawidłowo), numer lub dokładną lokalizację automatu, kwotę, za którą zamierzaliśmy zakupić bilet, rodzaj biletu, który zamierzaliśmy kupić, sposób wypłaty ewentualnej reklamacji (gotówka czy karta płatnicza), numer telefonu do kontaktu.

Reklamację można złożyć:

 • poprzez strony internetowe: www.ztm.poznan.pl (zakładka kontakt/napisz do nas) lub www.peka.poznan.pl (po zalogowaniu na własny profil wybieramy menu: wnioski i reklamacje)

 • osobiście, w formie pisemnej - w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań

 • dzwoniąc lub wysyłając zgłoszenie e-mailem do operatora biletomatów:

  Mennica Polska - tel.: +48 22 583 91 02 lub email: telecentrum@mennica.com.pl  (powyższe dane kontaktowe znajdują się również na każdym biletomacie)

  Mera Operator - tel.: +48 22  437 92 85, 22 724 40 99 lub email: reklamacje@mera-serwis.pl (powyższe dane kontaktowe znajdują się na każdym biletomacie)

Pamiętaj! Decydując się na wydruk potwierdzenia transakcji - zabierz paragon ze sobą! Nie wyrzucaj go na ziemię przy biletomacie. Wspólnie zadbajmy o czyste środowisko i estetykę miasta!

6. Biletomaty mobilne

- jednorazowe bilety czasowe można także kupić bilet w biletomatach zamontowanych w autobusach lub tramwajach MPK Poznań lub w jednym z 6 automatów biletowych w autobusach Translubu (przy wejściu do autobusu znajduje się naklejka informująca o możliwości zakupu biletów). Bilet zakupiony w biletomacie trzeba skasować. Można także zakupić bilet do późniejszego wykorzystania. 

7. Aplikacje mobilne

Pasażerowie ZTM w Poznaniu mogą kupować bilety czasowe przez następujące aplikacje mobilne: mPay, moBILET (Mobile Traffic), GoPay, Skaycash, jakdojade.pl, zBiletem.pl

8. Bilety u kierowcy

UWAGA! Podczas epidemii koronawirusa sprzedaż biletów u kierowców jest zawieszona

- jednorazowe bilety czasowe można kupić u kierowcy, ale wyłącznie na:

 • liniach podmiejskich (bilety w formie paragonu, ważne od momentu wydruku), poza kursami obsługiwanymi przez MPK Poznań;
 • liniach nocnych (w przypadku MPK Poznań - tylko jeśli pojazd nie jest wyposażony w automat biletowy).

Na liniach podmiejskich u kierowcy dostępne są jedynie bilety (normalne i ulgowe) na 15 lub 45 oraz 90 minut – tylko za odliczoną kwotę!

9. Sprzedaż Biletów - wzory umów

Do podstawowych zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu jest zwiększenie dostępności zakupu biletów komunikacji miejskiej przez pasażerów.
W tym celu ZTM zawiera umowy z zainteresowanymi podmiotami w celu dystrybucji biletów.
Poniżej prezentujemy wzory Umów dla sprzedaży biletów poprzez aplikacje mobilne, sprzedaż biletów krótkookresowych oraz kart na okaziciela i sprzedaż poprzez biletomaty stacjonarne. ZTM zastrzega możliwość podpisania Umowy z wybranym kontrahentem na warunkach określonych w poniższych umowach.

Zaprezentowane projekty umów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

Nie wiesz, gdzie kupić bilet? Sprawdź informację o sieci sprzedaży biletów ZTM Poznań.

Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów oraz wnoszenia opłat z tPortmonetki

 • korzystając z tPortmonetki na karcie PEKA płacimy za przejechane przystanki, a nie czas trwania podróży. Za pierwszy przystanek opłata wynosi 0,72 zł (taryfa normalna). W przypadku opłacania przejazdów z tPortmonetki nie obowiązują strefy biletowe
 • jednorazowy bilet czasowy obowiązuje w sieci tramwajowej oraz autobusowej i upoważnia do przesiadek. W przypadku korzystania z jednorazowych biletów czasowych nie obowiązują strefy taryfowe i obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu
 • nie ma możliwości "składania biletów" jednorazowych czasowych w celu uzyskania dłuższego czasu przejazdu, a także ulgowych biletów jednorazowych czasowych w celu otrzymania biletu normalnego
 • jednorazowy bilet czasowy zakupiony w biletomacie zarówno stacjonarnym oraz w pojeździe, trzeba skasować w jednym z kasowników w pojeździe. Można także zakupić bilet do późniejszego wykorzystania
 • w celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA lub jednorazowego biletu czasowego

 • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania darmowa jest komunikacja w okresie 21 godzin następnej doby, poczynając od godz. 03.00 do godz. 24.00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości niezwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to następnej doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 100 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/  

 

Karta PEKA: imienna lub na okaziciela

Szczegółowe informacje dotyczące systemu PEKA można znaleźć na portalu: www.peka.poznan.pl Różnica pomiędzy kartą PEKA imienną a kartą PEKA na okaziciela polega na tym, że na karcie imiennej (jej wyrobienie jest darmowe) można zarówno doładować tPortmonetkę, jak i zapisać bilet okresowy. Na karcie PEKA na okaziciela można wyłącznie korzystać z tPortmonetki. Karta PEKA na okaziciela kosztuje 27 zł, w tym 12 zł wynosi kaucja, a 15 zł to kwota do bezterminowego wykorzystania w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM Poznań. 

 

Informacji udzielają także konsultanci infolinii Poznań Kontakt

61 646 33 44 POZnan Kontakt