4. Generacja

Poznański Rower Miejski 4. Generacji to system bezstacyjny. Jego uruchomienie nastąpiło w drugiej połowie marca 2019 roku.

Napis "rower miejski 4 generacji" na rowerzePodobnie, jak w przypadku rowerów 3. Generacji, warunkiem korzystania z systemu jest rejestracja, akceptacja regulaminu oraz dokonanie opłaty inicjalnej i utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 20 zł w momencie wypożyczenia (aby korzystać z systemów PRM 3G i PRM 4G wystarczy jedna rejestracja, wspólne dla obu systemów jest także konto użytkownika).

Ważne informacje

Strefa użytkowania PRM 4G obejmuje granice administracyjne Miasta Poznania z wyłączeniem strefy niedozwolonej (miejsca/obszary, w których klient nie może poruszać się rowerem miejskim; m.in. zbiorniki wodne, rzeki, obszary piaszczyste czy inne miejsca, w których rower może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu).

Wyznaczone strefy PRM 4G  to miejsca wypożyczania oraz zwrotu rowerów, oznakowane symbolem PRM. W strefach PRM 4G możliwy będzie zwrot roweru PRM 4G bez dodatkowych opłat. Jedną ze stref jest Strefa Centrum, obejmująca teren ograniczony I ramą komunikacyjną z wyłączeniem płyty Starego Rynku - patrz mapka poniżej (w celu powiększenia mapy należy w nią kliknąć, wybrać zakładkę 4G, a następnie przybliżyć interesujący nas obszar centrum):

jasnym zielonym kolorem jest oznaczona strefa centralna Poznanskiego Roweru Miejskiego 4 Generacji

Rower PRM4G można wypożyczyć – w strefie lub poza strefą PRM 4G - poprzez komputer pokładowy (także z wykorzystaniem do identyfikacji karty PEKA), aplikację mobilną, kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zwolnienia blokady fork lock.

Zwrot roweru odbywa się poprzez ręczne zapięcie blokady fork lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło roweru było w linii prostej z ramą i rower stał stabilnie.

Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami, nie utrudniając przy tym ruchu drogowego, rowerowego ani pieszego. Roweru nie należy opierać o drzewa oraz zabytkowe elementy architektury (np. pomniki).

Rowery PRM 4G można zarezerwować (użytkownik może zarezerwować jednocześnie do 4 rowerów) poprzez aplikację mobilną i stronę internetową. Zarezerwowany rower będzie oczekiwał na użytkownika maksymalnie 15 minut. Czas rezerwacji wliczany będzie do czasu wypożyczenia.

Przewidziano także funkcję „Postój”, która dopuszcza możliwość zaparkowania roweru PRM 4G podczas trwającego wypożyczenia. Funkcja będzie dostępna z poziomu komputera pokładowego, czas trwania postoju (maksymalnie 60 minut) będzie zaliczany do czasu wypożyczenia.

W Strefie Centrum rower miejski można pozostawić wszędzie tam, gdzie jest to dozwolone prawem i nie utrudnia ruchu drogowego, rowerowego i pieszych. Rowerów nie wolno opierać o drzewa i zabytkowe elementy architektury (np. pomniki). Warto pamiętać, że roweru nie można zostawiać na płycie Starym Rynku, a także w miejscach, które nie są ogólnodostępne

Za pozostawienie roweru PRM 4G poza strefą PRM 4G przewidziana została opłata - 5 zł. Dodatkowe opłaty będą naliczane za pozostawienie roweru poza strefą użytkowania, w strefie niedozwolonej  lub w miejscu trudnodostępnym. Jednocześnie za przyprowadzenie roweru do Strefy PRM 4G użytkownik otrzyma na swoje konto klienta 2 zł.

Poza standardowymi rowerami PRM 4G do dyspozycji użytkowników oddane zostaną rowery elektryczne. Tak, jak w przypadku innych rowerów miejskich w Poznaniu, wypożyczenie roweru elektrycznego na czas do 20 min będzie bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 min pobierana zostanie oplata 3 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 5 zł za godzinę. W przypadku rowerów elektrycznych nie obowiązuje promocyjna taryfa związania z biletem okresowym na karcie PEKA.

 

Cennik promocyjny PEKA

(dla użytkowników, którzy identyfikują się w systemie PRM poprzez kartę PEKA lub aplikację PRM, a w momencie wypożyczenia posiadają ważny bilet okresowy na karcie PEKA)

Opłata za wypożyczenie

 

 

 

 

Przedział czasowy

Wartość brutto

od 1. do 30. minuty

bez opłat

od 31. do 60. minuty

1 zł

od 61. do 120 minuty

2 zł/godz.

każda kolejna rozpoczęta godzina

4 zł/godz.

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

500 zł

Kliknij w link i sprawdź kroku po kroku jak korzystać z preferencyjnego cennika

Cennik standardowy – wybrane pozycje

 

 

Opłata za wypożyczenie

 

 

 

 

Przedział czasowy

Wartość brutto

od 1. do 30. minuty

1 zł

od 31. do 60. minuty

2 zł/godz.

od 61. do 120 minuty

4 zł/godz.

każda kolejna rozpoczęta godzina

4 zł/godz.

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

500 zł

 

 Cennik promocyjny PEKA dla roweru PRM 4G elektrycznego

 Opłata za wypożyczenie

 

 

 

 

od 1 do 30 minuty

bez opłat

od 31 do 60 minuty

3 zł/godz.

druga i każda kolejna rozpoczęta godzina

5 zł/godz.

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

500 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie

17500 zł

 

Kliknij w link i sprawdź kroku po kroku jak korzystać z preferencyjnego cennika

 

Cennik standardowy dla roweru PRM 4G elektrycznego

 Opłata za wypożyczenie

 

 

 

 

od 1 do 30 minuty

1 zł

od 31 do 60 minuty

3 zł/godz.

druga i każda kolejna rozpoczęta godzina

5 zł/godz.

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

500 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie

17500 zł

 

 

 

Opłaty dodatkowe

Bonus za przyprowadzenie Roweru PRM4G do Strefy PRM4G (premiowany zwrot)

2 zł

Pozostawienie roweru PRM4G poza Strefą PRM4G (płatny zwrot)

5 zł

Pozostawienie roweru (bez względu na typ) poza strefą użytkowania:

 

do 10 km (od najbliższej stacji)

50 zł

do 25 km (od najbliższej stacji)

125 zł

do 50 km (od najbliższej stacji)

250 zł

do 100 km (od najbliższej stacji)

500 zł

powyżej 100 km (od najbliższej stacji)

1 000 zł

Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w strefie niedozwolonej:

 

do 10 km (od najbliższej stacji)

500 zł

do 25 km (od najbliższej stacji)

700 zł

do 50 km (od najbliższej stacji)

900 zł

do 100 km (od najbliższej stacji)

1200 zł

powyżej 100 km (od najbliższej stacji)

1500 zł

Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym

600 zł

 

Z promocyjnej taryfy może skorzystać każdy użytkownik identyfikujący się przy terminalu/komputerze pokładowym za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zapisany i ważny w momencie wypożyczenia roweru dowolny bilet okresowy (na trasę lub na sieć) niezależnie od strefy, w której ten bilet obowiązuje.

Ulga dotyczy tylko pierwszego wynajmowanego roweru. Opłata za drugi i kolejny rower wynajmowany w tym samym czasie jest naliczana według standardowego taryfikatora.

Podstawą jest aktywne konto użytkownika Poznańskiego Roweru Miejskiego. Kiedy mamy już za sobą rejestrację i aktywację konta, integrujemy z nim kartę PEKA. W tym celu przykładamy kartę PEKA do terminala PRM 3G, bądź do komputera w rowerze PRM 4G, a następnie podajemy nasze dane logowania do systemu PRM. Nastąpi sparowanie karty z kontem w systemie PRM.

Dane logowania podajemy tylko przy pierwszym przyłożeniu karty PEKA do terminala. Od tego momentu taryfa ulgowa będzie dostępna za każdym razem, kiedy będziemy logować się przy terminalu za pomocą karty PEKA, na której zapisany będzie ważny bilet, uprawniający do zniżki.

Uwaga! Aby skorzystać z ulgowego taryfikatora należy logować się za pomocą karty PEKA z ważnym biletem przed każdym wypożyczeniem. Zniżka nie obowiązuje podczas wynajmu poprzez aplikację czy Biuro Obsługi Klienta. Samo zintegrowanie karty z kontem rowerzysty miejskiego nie wystarczy – zawsze trzeba pamiętać o zalogowaniu się za pomocą karty.