Uzyskanie karty PEKA

Imienna karta PEKA

 zdjecie ilustruje trzymane w dloni niespersonalizowane karty PEKA imienna Firma i Junior2

Imienną kartę PEKA można uzyskać:

- poprzez złożenie wniosku przez Internet - to najwygodniejsza i najprostsza metoda. Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz po zarejestrowaniu się na koncie użytkownika PEKA,

- poprzez złożenie wniosku w formie papierowej w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań.

Wydanie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne, a za wydanie kolejnej karty PEKA (duplikatu) pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł. Karta ważna jest bezterminowo - do momentu likwidacji konta/karty PEKA przez użytkownika. 

Wniosek i zdjęcie do imiennej karty PEKA

W celu wyrobienia imiennej karty PEKA konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie czytelnego zdjęcia.

Składając wniosek o wydanie karty PEKA należy:

- podać dane osobowe (imię, nazwisko), PESEL, adres zamieszkania (w tym numer domu i numer mieszkania), kod pocztowy i opcjonalnie dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz indywidualny adres e-mail, inny dla każdego złożonego wniosku (Uwaga! Adres e-mail jest obowiązkowy w przypadku wniosku składanego poprzez stronę PEKA). 

- załączyć czytelne zdjęcie w formacie legitymacyjnym 40x50 mm lub 35x45 mm (portret na jednolitym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia).

 Wypełniając formularz papierowy należy pamiętać, żeby:

- w przypadku obywateli polskich podać numer PESEL,
w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL podać datę urodzenia,
- podać adres zameldowania,
- wskazać Punkt Obsługi Klienta ZTM Poznań, w którym zamierzamy odebrać kartę PEKA,  
- czytelnie wypełnić rubryki znajdujące się we wniosku,
- zaakceptować wymagane we wniosku oświadczenia,
- podpisać się w miejscach obowiązkowych.
Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek papierowy o wydanie karty nie będzie rozpatrywany.

Wypełniając formularz elektroniczny należy pamiętać, żeby:

- wybrać właściwy typ wniosku (rejestracja  - w przypadku składania pierwszego wniosku, duplikat – w przypadku kolejnego wniosku, adaptacja karty – wybierają studenci, doktoranci lub nauczyciele akademiccy w celu adaptacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej/Nauczyciela Akademickiego w systemie PEKA),
- wypełnić rubryki znajdujące się we wniosku,
- w przypadku obywateli polskich podać numer PESEL,
w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL podać datę urodzenia,
- podać adres zameldowania,
- załączyć czytelne zdjęcie w formacie JPG lub PNG (portret na jednolitym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia), 
- zaakceptować wymagane we wniosku oświadczenia,
- wybrać odpowiadający nam Punkt Obsługi Klienta ZTM, w którym chcemy odebrać gotową kartę,
- prawidłowo wprowadzić adres e-mail, który jest niezbędny w celu potwierdzenia wniosku,
- potwierdzić wprowadzony wniosek za pomocą linka wysyłanego mailem. W przypadku braku otrzymania e-maila potwierdzającego, prosimy o kontakt mailowy na adres: ztm@ztm.poznan.pl.

Uwaga! Złożenie wniosku przez Internet nie wymaga drukowania, ani dostarczania formularza  w formie papierowej. Nie realizujemy wniosków wysyłanych drogą mailową.

Dane osobowe zawarte we wniosku służą wyłącznie celom ewidencyjnym i są przez ZTM Poznań chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Odbiór imiennej karty PEKA

Kartę PEKA można odebrać we wskazanym we wniosku Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy podamy we wniosku prawidłowy indywidualny adres e-mail, zostaniemy poinformowani drogą elektroniczną, że karta jest gotowa do odbioru. 

Kartę może odebrać wnioskodawca lub osoba trzecia na podstawie upoważnienia zawierającego imię i nazwisko, nr PESEL lub datę urodzenia oraz podpis wnioskodawcy, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru karty. 
W celu odbioru karty, wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona okazuje ważny dokument tożsamości, a pracownik Punktu Obsługi Klienta ZTM Poznań potwierdza zgodność danych osobowych z danymi podanymi w złożonym wniosku (oraz ewentualnie w upoważnieniu do odbioru karty).

Odbiór karty PEKA jest możliwy we wskazanym w formularzu Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań przez rok od dnia złożenia wniosku. Po tym czasie karta PEKA wraz z wnioskiem jest unieważniana (likwidowana). Jeśli klient po zlikwidowaniu karty zamierza ponownie ją wyrobić, znów jest zobowiązany do złożenia wniosku, co wiąże się z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 21 zł.

Karta PEKA na okaziciela 

Karta PEKA na okaziciela kosztuje 27 złotych, z czego 12 zł wynosi zwrotna kaucja, natomiast 15 zł stanowią środki do wykorzystania przez klienta podczas opłacania przejazdów na liniach ZTM z tPortmonetki. Kartę PEKA na okaziciela można doładowywać kwotą od 1 do 300 zł, ale trzeba pamiętać, że maksymalna kwota która może się znajdować na tPortmonetce to 300 zł. Dlatego jeśli przykładowo mamy na tPortmonetce 25 zł, wówczas maksymalna kwota doładowania wynosi 275 zł. Doładowanie jest możliwe wyłącznie kwotami wyrażonymi w pełnych złotych

Kartę PEKA na okaziciela można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań lub w wybranych Punktach Sprzedaży Biletów (PSB): kioskach, sklepach, placówkach usługowych. PSB oferujące kartę PEKA na okaziciela można znaleźć dzięki wyszukiwarce miejsc sprzedaży biletów/doładowań tPortmonetki. Kliknij w link do wyszukiwarki sieci sprzedaży biletów ZTM i sprawdź gdzie można kupić kartę PEKA na okaziciela.

Ze względu na możliwość debetowania tPortmonetki, zwrot karty na okaziciela jest możliwy wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań.

Konto użytkownika PEKA - wiele praktycznych możliwości

Po złożeniu wniosku o wydanie karty PEKA klient otrzymuje dostęp do konta użytkownika na stronie PEKA, natomiast po odebraniu imiennej karty PEKA może się na nim logować. 

Każdy użytkownik po zalogowaniu się na koncie w systemie PEKA może:
- sprawdzać status wniosku,
- edytować wybrane dane osobowe oraz je uaktualnić,
- zastrzec kartę,
- złożyć wniosek o duplikat karty,
- kupić bilet,
- doładować tPortmonetkę,
- złożyć reklamację,
- sprawdzić historię doładowań,
- zweryfikować aktualny stan salda tPortmonetki oraz historii wykorzystania punktów zapisanych na koncie użytkownika PEKA