POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

 

W celu skontaktowania się z ZTM prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


* - wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest wymagane w celu przesłania do Państwa odpowiedzi zwrotnej

 

Uwaga:

W świetle postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw nr 5 poz. 46 rozdz. 3 §8 pkt 1 informujemy, iż skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu lub poczty elektronicznej niezawierające:

1) imienia i nazwiska

2) adresu wnoszącego

pozostawia się bez rozpatrzenia.