Rozlicz podatek lokalnie i skorzystaj z oferty Biletu Metropolitalnego. Podróżuj na liniach ZTM taniej!

Opublikowano: 16/02/2023
Rozlicz podatek lokalnie i skorzystaj z oferty Biletu Metropolitalnego. Podróżuj na liniach ZTM taniej!

Warto płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym – można wówczas korzystać z wielu tańszych biletów specjalnych. Przykładowo cena popularnego Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (119 zł) jest niższa aż o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł).

Dla pasażera, który ma Bilet Metropolitalny na strefę A (Poznań), na 30 dni, dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM wyniesie 3,96 zł. Dla porównania – najtańszy bilet jednorazowy, z którego można korzystać maksymalnie 15 minut, kosztuje 4 zł. Jeszcze bardziej atrakcyjna jest oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt wynosi 949 zł (na strefę A) – czyli 79 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer zyskuje 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 479 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów.

Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Oferta Biletu Metropolitalnego (BM) skierowana jest dla osób zamieszkałych na terenie Poznania lub samorządu objętego porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na rzecz  Poznania lub jednego z 19 samorządów (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód).

Każdego klienta, który dotychczas nie korzystał z Biletu Metropolitalnego zachęcamy do wypróbowania tej oferty. W tym celu prosimy o:

- złożenie Oświadczenia posiadacza karty lub aplikacji PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożenie pierwszej strony kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego,

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym prawo do tańszego biletu jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem PIT za ostatni zakończony rok podatkowy.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie albo w przypadku chęci zakupu BM, którego okres ważności rozpoczyna się przed 30 czerwca następnego roku, ale koniec jego ważności przypada po 30 czerwca, należy powtórzyć procedurę.

Czyli: złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku (za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia) na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisać uprawnienie w systemie/aplikacji PEKA i karcie PEKA.

Klientów, którzy zapisywali uprawnienie do BM po 2.12.2019r. i już mają rozliczony PIT za rok 2021 w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zamierzają korzystać z Biletu Metropolitalnego prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem oświadczenia i kopii PIT w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM.

Ważne! Klienci korzystający już wcześniej z Biletu Metropolitalnego i mający zapisane uprawnienia do BM na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg procedury obowiązującej do 2.12.2019r., tj. mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystali z tego biletu.

Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.