Podróżuj pociągiem na bilecie okresowym ZTM

Dzięki współpracy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pasażerowie transportu lokalnego organizowanego przez ZTM Poznań mogą podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich i POLREGIO w granicach Poznania na podstawie ważnego biletu okresowego lub specjalnego sieciowego ze strefą A zapisanego na Poznańskiej Elektronicznej Karcie Aglomeracyjnej (PEKA), Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub doktoranckiej (ELD).
Bilety okresowe i specjalne są ważne w klasie 2. pociągów:
- osobowych, uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
- przyspieszonych, uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.
- Regio, uruchamianych przez POLREGIO S.A.
Powyższe bilety w przewozach kolejowych są ważne:
- na obszarze obejmującym stacje kolejowe z nazwą Poznań oraz stację kolejową Kiekrz
- od dnia następującego po dniu aktywacji biletu.

Poniżej znajduje się tabela z biletami okresowymi i specjalnymi ZTM na sieć, uprawniającymi do podróży pociągami KW i POLREGIO pomiędzy stacjami z nazwą Poznań i Kiekrz:

Nazwa biletu Zakres obowiązywania w strefie biletowej ZTM

Normalny na sieć
Ulgowy na sieć
Bilet Metropolitany
Bilet Metropolitalny z ulgą

 
A, A+B, A+B+C, A+B+C+D


Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

 
A+B+C+D


Bilet dla uczniów szkół podstawowych

 
A+B+C+D


Bilet na rok szkolny


A, A+B, A+B+C, A+B+C+D


Bilet semestralny


 A, A+B, A+B+C, A+B+C+D


Bilet dla Honorowych Dawców Krwi


 A+B+C+D


Bilet socjalny


 A+B+C+D


Bilet dla kierowców autobusów i motorniczych

 
A+B+C+D


Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin

 
A


Bilet Seniora

 
A

Zakres terytorialny możliwości korzystania z przejazdów pociągami KW i POLREGIO obejmuje stacje z nazwą Poznań oraz Kiekrz (zgodnie z poniższą mapką):

mapka obszaru Poznania na ktorym mozna sie przemieszczac pociagami Kolei Wielkopolskich oraz REGIO na podstawie waznego biletu okresowego sieciowego ZTM2

 

Poza możliwością przejazdów pociągami na bilecie okresowym ZTM na terenie Poznania, funkcjonuje także oferta wspólnego biletu Bus-Tramwaj-Kolej, obejmująca znacznie większy obszar. Bus-Tramwaj-Kolej jest to kolejowy, imienny bilet miesięczny, który obowiązuje na obszarze około 50 kilometrów od Poznania w pociągach osobowych Kolei Wielkopolskich i POLREGIO, a także uprawnia do podróżowania liniami organizowanymi przez ZTM Poznań. W 2012r. wprowadziły go Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Funkcjonuje w postaci papierowej, z nadrukowaną dodatkową informacją o ważności w komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu w wybranych przez pasażera strefach taryfowych.

Oferta Bus-Tramwaj-Kolej z atrakcyjnymi cenami dla pasażerów, a także rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z coraz większą liczbą połączeń kolejowych w aglomeracji poznańskiej, sukcesywną wymianą taboru kolejowego na nowy oraz inwestycje gmin ościennych w system zintegrowanych węzłów przesiadkowych, przyczyniają się do  wzrostu liczby nowych pasażerów w transporcie zbiorowym i tym samym zmniejszenia liczby samochodów osobowych wjeżdżających do miasta.

ŁKA łączy z Poznaniem - wspólna oferta biletowa na nowe połączenia kolejowe z Łodzi do Poznania

Pasażerowie korzystający z przejazdów Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ŁKA) na uruchomionych 12 grudnia 2021r. połączeniach z Łodzi Fabrycznej do Poznania Głównego mogą korzystać z nowej oferty ułatwiającej przesiadkę na autobusy i tramwaje kursujące na liniach organizowanych przez ZTM Poznań.

W ofercie przejazdów ŁKA pojawiły się piątkowe i niedzielne połączenia relacji Łódź Fabryczna – Poznań Główny – Łódź Fabryczna. Na podstawie zainicjowanego przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną porozumienia z ZTM Poznań wprowadzono na tym połączeniu promocję w ramach oferty „ŁKA łączy z Poznaniem”.

Jak działa oferta?

Zamiast standardowego biletu kolejowego kupowanego w kasie kolejowej lub u konduktora można  otrzymać bilet łączony, w promocyjnej cenie o nazwie „ŁKA łączy z Poznaniem”, zawierający odpowiednik czasowego biletu 45-minutowego ZTM. To pozwala w wygodny sposób przesiąść się na linie ZTM po dotarciu do Poznania.

Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu musi się mieścić w terminie ważności biletu „ŁKA łączy” – tj. przez 6 godzin od wskazanego przez podróżnego terminu obowiązywania biletu kolejowego.
Przykład: kupujemy w kasie kolejowej bilet na pociąg do Poznania „ŁKA łączy” o godz. 14:00, wskazując że chcemy jechać pociągiem o godz. 15:00. Standardowo tego rodzaju bilety są ważne przez 6 godzin od terminu wyjazdu pociągu (czyli do godz. 21:00). Pociąg jedzie do Poznania 3,5 godziny, czyli do Poznania powinien zgodnie z rozkładem dojechać o godz. 18:30. Bilet „ŁKA łączy z Poznaniem” na komunikację miejską ZTM jest „kasowany” poprzez wpisanie godziny rozpoczęcia przejazdu komunikacją miejską. W tym przykładzie musi to nastąpić najpóźniej do godz. 20:15 i wówczas bilet będzie obowiązywał do godz. 21:00. Jeżeli pasażer wpisze np. godz. 20:40, to i tak bilet będzie obowiązywał wyłącznie do godz. 21:00.

Ważne! W przypadku zakupu biletu w kasie biletowej lub u obsługi pociągu, przed rozpoczęciem podróży tramwajem lub autobusem na liniach ZTM pasażer jest zobowiązany w przeznaczonym do tego miejscu blankietu biletowego czytelnie i trwale wpisać godzinę rozpoczęcia przejazdu na liniach ZTM. Bez powyższego wpisu bilet „ŁKS łączy z Poznaniem” będzie nieważny na liniach ZTM.

Bilet „ŁKA łączy z Poznaniem” zawiera wpis: „Bilet honorowany w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Poznaniu w strefie A+B+C+D od godz. …………. przez 45 min.” W wykropkowanym miejscu należy wpisać godzinę rozpoczęcia korzystania z biletu.

Bilety w ofercie „ŁKA łączy z Poznaniem” można kupować w kasach biletowych na stacjach kolejowych w Łodzi oraz u obsługi pociągu.

Czytaj więcej o ofercie biletu Bus-Tramwaj-Kolej

Czytaj więcej o Poznańskiej Kolei Metropolitalnej