Cennik

Tytuł opłaty

Kwota brutto

Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z parkingu

Opłata za parkowanie od momentu wjazdu na parking do zakończenia doby parkingowej (godz. 2:30)

10,00 zł

Posiadanie przy wyjeździe z parkingu:

1. Karty PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej, z ważnym w wariantach strefowych zawierających strefę A biletem:

- okresowym imiennym, na sieć, normalnym lub ulgowym,

- Metropolitalnym lub Biletem Metropolitalnym z ulgą, na sieć,

- na rok szkolny, na sieć,

- semestralnym, na sieć,

- dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć,

- dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć,

- socjalnym, na sieć,

- dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć,

- dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć,

- Seniora, na sieć,

- okresowym imiennym na trasę do 6 przystanków, normalnym lub ulgowym 50%,

- w Programie Premiowym na sieć, normalnym lub ulgowym 50%,

- w Programie Premiowym dla osób korzystających z „Biletu Metropolitalnego, na sieć”, normalnym lub ulgowym 50%,

- PEKA Firma na sieć, normalnym lub ulgowym 50%

2. Dowodu wjazdu – jeśli czas pobytu pojazdu na parkingu wynosi poniżej 10 minut

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej

100,00 zł

-

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania

100,00 zł

-