PEKA info

zdjecie ilustruje trzymana w dloni niespersonalizowana imienna karte PEKA na tle przystanku tramwajowego

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna to rozbudowany i zaawansowany technologicznie projekt, którego wdrożenie umożliwiło znaczącą rozbudowę systemu sprzedażowo-obsługowego. Większa i bardziej nowoczesna sieć sprzedaży zdecydowania poprawiła dostępność zakupu biletów w lokalny transport publiczny w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. Jedną w wielu zalet systemu jest możliwość doładowania karty PEKA w Internecie, poprzez konto użytkownika PEKA.

W ramach projektu PEKA:

- wprowadzono możliwość elastycznego dopasowania terminu obowiązywania biletu okresowego do potrzeb klienta. Najkrótszy termin obowiązywania biletu to 14 dni, a najdłuższy – 366 dni,

 - wprowadzono tzw. bilet przystankowy – czyli opłatę za przejazd z tPortmonetki na karcie PEKA. Korzystając z tPortmonetki pasażer płaci wyłącznie za przejechane przystanki, bez względu na czas spędzony w pojeździe podczas podróży na liniach ZTM,

- wprowadzono możliwość doładowania karty PEKA przez Internet, poprzez konto użytkownika PEKA,

- wydano kilkaset tysięcy elektronicznych kart - wyłącznych nośników biletu okresowego oraz tPortmonetki,

- umożliwiono ujednolicenie systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego. Dzięki temu ułatwiono korzystanie z transportu zbiorowego oraz zwiększono jego dostępność,

- umożliwiono jednoczesne funkcjonowanie kilku biletów komunikacyjnych na jednej karcie. Pozwala to pasażerom korzystającym z wielu przewoźników na posiadanie biletów okresowych oraz tPortmonetki na jednym nośniku,

- zakupiono system centralny i system transportowy, w tym między innymi: kasowniki PEKA, terminale w kabinach prowadzących tramwaje i autobusy, czytniki  kontrolerskie z drukarką, terminale sprzedaży do Punktów Sprzedaży Biletów,

- umożliwiono lepszą koordynację i integrację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej,

- ułatwiono integrację różnych form przemieszczania się - na przykład Poznański Rower Miejski z taryfą na liniach ZTM oraz przejazdy pociągami w ramach biletu Bus-Tramwaj-Kolej z przejazdami na liniach ZTM

PEKA to projekt dofinansowany ze środków unijnych

Umowę na dofinansowanie Projektu „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna" podpisano 20 kwietnia 2010r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, a Miastem Poznań – Beneficjentem.

Na realizację zadania przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z zapisami Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie zawartego w 23 grudnia 2015r. całkowita wartość Projektu wyniosła 43 839 969,23 zł, całkowite wydatki kwalifikowane to 34 761 890,06 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowiła 29 043 559,14 zł, tj. 83,55 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych.