PEKA info

Widok smartfona z panelem Aplikacji PEKA na tle tramwaju3 karta PEKA imienna

System PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna) to rozbudowany i zaawansowany technologicznie system sprzedażowo-obsługowy obejmujący wiele nowoczesnych usług dla pasażerów. Dostęp do nich można uzyskać poprzez elektroniczne indywidualne konto użytkownika PEKA.

Aplikacja PEKA lub karta PEKA – wybór należy do pasażera

Aplikacja PEKA - to mobilna aplikacja, która pomaga korzystać z transportu publicznego. Można używać jej do okazywania biletów okresowych. Jeśli korzystamy wyłącznie z tego typu biletów, aplikacja jest najwygodniejsza. Dzięki aplikacji można mieć dostęp również do innych ułatwień, takich jak: powiązanie konta PEKA rodzica z kontem PEKA dziecka, złożenie reklamacji czy sprawdzenie historii transakcji.

Imienna karta PEKA - to także nośnik biletu okresowego ZTM, ale pozwala na korzystanie z taryfy przystankowej za pomocą tPortmonetki. Za podróż płaci się tylko za liczbę przystanków, niezależnie od czasu jazdy. Trzeba przyłożyć kartę do czytnika PEKA przy wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem. To wszystko! Opłacać przejazdy z tPortmonetki można także kartą PEKA na okaziciela.

Aplikacja PEKA + karta PEKA - można równolegle posiadać Aplikację PEKA i kartę PEKA oraz korzystać z obu, w zależności od potrzeb.

Konto użytkownika PEKA - wiele praktycznych możliwości

Niezależnie czy zdecydujemy się na Aplikację PEKA lub kartę PEKA – chcąc mieć dostęp do usług oferowanych w ramach systemu PEKA, konieczne jest założenie elektronicznego, indywidualnego konta PEKA.

Posiadacz takiego konta może: 

- kupić lub przedłużyć bilet okresowy,
- doładować tPortmonetkę (korzystanie z tPortmonetki jest możliwe wyłącznie na karcie PEKA),
- sprawdzić historię doładowań,
- sprawdzić aktualny stan środków na tPortmonetce,
- zapisać przysługującą ulgę w lokalnym transporcie publicznym,
- edytować i aktualizować dane osobowe i kontaktowe,
- zastrzec kartę PEKA,
- złożyć wniosek o duplikat karty PEKA, lub w przypadku wcześniejszego korzystania tylko z Aplikacji PEKA, złożyć wniosek o wydanie karty PEKA,
- złożyć reklamację,
- adaptować on-line kartę ELS lub ELD w systemie PEKA.

Wygodna możliwość łączenia kont i zarządzania nimi

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą skorzystać z funkcji wiązania kont w systemie PEKA. Po zalogowaniu się do swojego konta można je powiązać z kontem dziecka poprzez podanie numeru PESEL dziecka oraz numeru konta dowiązywanego. Można również utworzyć nowe konto dla dziecka. Dzięki temu korzystanie z systemu PEKA jest jeszcze łatwiejsze – można szybko i wygodnie zakupić bilet dla siebie i dziecka, bez konieczności przełączania się między kontami.

Wniosek o rejestrację konta w systemie PEKA można złożyć:

- w Punkcie Obsługi Klienta ZTM lub w Biurze Obsługi Klienta ZTM za pomocą formularza w formie papierowej dostępnego w POK lub BOK,
- elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza rejestracji na portalu użytkownika PEKA,
- elektronicznie za pomocą Aplikacji PEKA poprzez przekierowanie do interaktywnego formularza rejestracji na portalu użytkownika PEKA.

Wniosek w formie papierowej lub elektronicznej

Składając wniosek o rejestrację konta w systemie PEKA należy podać następujące dane osobowe:
- imię, nazwisko,
- PESEL, a w przypadku osób nieposiadających nr PESEL – datę urodzenia,
- adres zamieszkania, w tym: ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Opcjonalnie można także podać dane kontaktowe takie jak: numer telefonu lub adres e-mail. Należy pamiętać, żeby adres e-mail był inny dla każdego złożonego wniosku.

Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek papierowy o wydanie karty nie będzie rozpatrywany.

Wniosek składany elektronicznie należy potwierdzić za pomocą linka wysyłanego na podany podczas rejestracji e-mail.

Ważne! Przy składaniu wniosku o rejestrację konta w formie elektronicznej, można potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy login.gov.pl (profil zaufany).

Należy pamiętać o tym, żeby:
- czytelnie wypełnić rubryki znajdujące się we wniosku,
- zaakceptować wymagane we wniosku oświadczenia,
- podpisać się w miejscach obowiązkowych.

Ważne informacje praktyczne

Adres e-mail stanowi identyfikator użytkownika w systemie PEKA, za pomocą którego można logować się do systemu, dlatego może zostać wykorzystany w systemie PEKA tylko raz i musi mieć charakter indywidualny i unikalny dla każdego konta użytkownika (w tym dla dzieci).

Korzystanie z aplikacji mobilnej wymaga dodania aktualnego zdjęcia. Należy pamiętać, że zdjęcie można dodać w aplikacji tylko raz, kolejna zmiana zdjęcia wymaga potwierdzenia w Punkcie Obsługi Klienta ZTM.

Przy zamawianiu karty PEKA, należy wskazać dogodny dla siebie punkt odbioru karty. Kliknij i sprawdź lokalizacje Punktów Obsługi Klienta ZTM.

Uwaga! Złożenie wniosku przez Internet nie wymaga drukowania, ani dostarczania formularza  w formie papierowej. Nie realizujemy wniosków wysyłanych drogą mailową.

Zdjęcie do wniosku – wymagania

Fotografia załączana do wniosku o rejestrację konta PEKA:

- powinna być aktualna, autentyczna i przedstawiająca wizerunek użytkownika,
- powinna być w formacie legitymacyjnym 40x50 mm lub 35x45 mm (forma papierowa),
- powinna być w formacie *.jpg lub *.png, o wielkości do 10 MB (forma elektroniczna),
- powinna przedstawiać widoczny owal twarzy,
- osoba na zdjęciu musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami,
- twarz osoby na zdjęciu powinna być widoczna w całości, nieprzysłonięta,
- tło zdjęcia powinno być jasne, oświetlenie jednolite, pozbawione elementów ozdobnych,
- powinna pokazywać tylko osobę fotografowaną,
- twarz na zdjęciu powinna zajmować w pionie ok. 60-70 proc. powierzchni fotografii,
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.