Zmiana zasad potwierdzania prawa do ulg przez uczniów szkół podstawowych oraz posiadaczy niektórych biletów specjalnych

Opublikowano: 29/11/2019
Zmiana zasad potwierdzania prawa do ulg przez uczniów szkół podstawowych oraz posiadaczy niektórych biletów specjalnych

Informujemy, że 2 grudnia 2019r. zaczną obowiązywać nowe zasady potwierdzania prawa do ulg przez uczniów szkół podstawowych oraz posiadaczy niektórych biletów specjalnych.

Od 2 grudnia 2019r. zmienione zostaną zasady potwierdzania ulg w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań. Dla uczniów szkół podstawowych, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych – zamiast adresu zamieszkania ucznia istotny będzie adres szkoły na legitymacji szkolnej. Uprawnienie będzie przysługiwało uczniom szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego (gmin) objętych porozumieniami międzygminnymi. Zmiana jest podyktowana zmianą wzoru legitymacji szkolnej.

Dla osób korzystających z biletów specjalnych: dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, socjalnych, Seniora czy Metropolitalnych (oraz Metropolitalnych z Ulgą) - zamiast miejsca zamieszkania istotne stanie się miejsce rozliczania podatku.

Dotychczas klient składał oświadczenie do Biletu Metropolitalnego i dopiero potem ewentualnie mógł zostać poproszony do okazania pierwszej strony PIT lub Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Po zmianie uchwały, już przy składaniu oświadczenia do Biletu Metropolitalnego oraz chcąc skorzystać z biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, socjalnego lub Seniora, trzeba będzie okazać pierwszą stronę PIT lub UPO potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy i dopiero wtedy pracownik ZTM zapisze uprawnienie na karcie PEKA.