Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych

Opublikowano: 30/08/2018
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.:„Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”.

Przedmiotem dokumentu będzie analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Analiza obejmować będzie w szczególności:

1)   analizę finansowo-ekonomiczną;

2)   oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi;

3)   analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych. Szczegółowe informacje możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, w tym dotyczące czasu, miejsca oraz formy wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.