Dbamy o dobry stan torowisk - podsumowanie remontów w 2019r.

Opublikowano: 20/12/2019
Dbamy o dobry stan torowisk - podsumowanie remontów w 2019r.

Kończący się rok był kolejnym, w którym Miasto Poznań położyło ogromny nacisk na odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Wśród najpoważniejszych i mających duże znaczenie dla komunikacji wykonanych remontów były naprawy na rondzie Śródka czy na ul. Głogowskiej. Nie można zapomnieć o zakrojonych na szeroką skalę inwestycjach, takich jak m.in. modernizacja trasy tramwajowej na Chartowie i Żegrzu, po której zakończeniu której tramwaje wszystkich linii kursują swoimi stałym trasami. Przygotowując się do kolejnych wyzwań, dziękujemy pasażerom i mieszkańcom za cierpliwość oraz wyrozumiałość, ponieważ wykonywane prace wiązały się z niedogodnościami i utrudnieniami.

Nieustannie zachęcamy do korzystania z transportu publicznego. Mamy świadomość, że dla zapewnienia jego sprawności niezbędne jest stałe inwestowanie w infrastrukturę. Podnoszenie jej jakości pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, komfort, sprawność i niezawodność komunikacji. W kończącym się roku zaplanowano i przeprowadzono kolejne, istotne dla układu komunikacyjnego remonty.

Prace rozpoczęły się wiosną od prac sieciowych przeprowadzonych na pętli Piątkowskiej, w kwietniu wymieniona została zwrotnica zjazdowa w kierunku Górczyna na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Głogowskiej. Przez dwa tygodnie prowadzono punktowe naprawy (w celu zapewnienia przejezdności) na torowisku znajdującym się na ulicy 28 Czerwca 1956r. (odcinek od ulicy Krzyżowej do Hetmańskiej) wraz z naprawą zwrotnicy najazdowej na węźle ulic 28 Czerwca 1956r./Hetmańska (od strony rynku Wildeckiego).

Następnie, od połowy kwietnia do końca sierpnia prowadzone były prace w kilku newralgicznych dla ruchu tramwajowego lokalizacjach: na ulicy Warszawskiej, rondzie Śródka, odcinku torowiska od Śródki do pl. Wielkopolskiego oraz na ulicy Głogowskiej wraz z pętlą na Górczynie.

Na ulicy Warszawskiej (15 kwietnia – 19 czerwca) przeprowadzono kompleksową wymianę sieci trakcyjnej, wymianę węzła rozjazdowego na rondzie Śródka od strony Miłostowa oraz naprawę nawierzchni drogowej na przejeździe ulic św. Michała i Warszawskiej. Następie, także w rejonie ronda Śródka wymieniono nawierzchnię drogową i szynową na skrzyżowaniu ulic Baraniaka i Jana Pawła II oraz wykonano prace utrzymaniowe na odcinku od ronda Śródka do Kórnickiej, gdzie nastąpiła punktowa wymiana tłucznia, nasunięcie i podbicie toru oraz wymiana części węzła rozjazdowego Śródka od strony ulicy Jana Pawła II. Końcowym akcentem prac w rejonie Śródki była wykonana w sierpniu wymiana węzła rozjazdowego od strony  ulicy  Wyszyńskiego. Korzystając z faktu wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku od pl. Wielkopolskiego do Środki, przeprowadzono punktowe naprawy torowiska, naprawiono nawierzchnię na łuku w ciągu ulicy Wyszyńskiego (przed mostem Chrobrego) i nawierzchnię torową przy ulicy Wolnica.

Od czerwca do sierpnia trwały remonty na ulicy Głogowskiej (od mostu Dworcowego do węzła Hetmańska/Głogowska) gdzie – korzystając z prac prowadzonych przez spółkę Aquanet – wykonano punktowe naprawy torowiska. Ponadto wymieniono zwrotnice na pętli Górczyn i zamontowano nowy system sterowania, a na przejeździe ulic Głogowskiej i Ściegiennego (wraz z odcinkiem do ulicy Dalekiej) wymieniono nawierzchnię torową i drogową.

W kończącym się roku wykonano także naprawy gwarancyjne na rondzie Kaponiera, węźle Bałtyk oraz ulicy Dąbrowskiego.

Część utrudnień wynikała z zakrojonych na dużą skalę inwestycji, które miały ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie transportu publicznego. W br. tramwaje wróciły na  zrewitalizowaną ulicę św. Marcin i zmodernizowaną trasę tramwajową od os. Lecha do przebudowanego ronda Żegrze. Warto podkreślić, że po powrocie tramwajów na trasę Chartowo-Żegrze po raz pierwszy od kilku lat tramwaje na wszystkich liniach kursują stałymi trasami.

Warto podkreślić, że sprawny i terminowy przebieg prac remontowych i modernizacji nie byłby możliwy bez harmonijnej współpracy wielu miejskich jednostek i spółek.

Kolejny rok przyniesie wiele nowych wyzwań. W 2020r. rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane związane z nową trasą tramwajową na Naramowice. Planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnych dużych inwestycji infrastrukturalnych, obejmujących przede wszystkim przebudowę trasy tramwajowej w ulicy Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r., jak również modernizację ronda Rataje. Ponadto przeprowadzonych zostanie kilka remontów, mających na celu poprawę stanu infrastruktury torowo-sieciowej. Obecnie trwa doprecyzowywanie ich zakresów oraz ustalanie terminów wykonania. Zapewniamy, że dążymy do maksymalnej możliwej synchronizacji prac, tak aby skutkowały one jak najmniejszymi utrudnieniami.