Doktoranci z całego kraju z 50-procentową ulgą na bilety

Opublikowano: 07/09/2017
Doktoranci z całego kraju z 50-procentową ulgą na bilety

Rada Miasta Poznania przyjęła zmiany do uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Zgodnie z decyzją radnych, doktoranci uzyskali możliwość korzystania z tańszych przejazdów.

Do tej pory do przejazdów ze zniżką uprawnieni byli tylko doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi. Uchwała rozszerza zakres uprawnionych także o doktorantów z innych placówek.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, doktoranci z uczelni lub jednostek naukowych (na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważnej legitymacji doktoranta) będą uprawnieni do:

  • korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych (50 proc.),
  • korzystania z przejazdów na podstawie biletów specjalnych semestralnych 120- i 150-dniowych na sieć.

 Informacja o przysługującym uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.