Dostępność Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań

Opublikowano: 17/06/2020
Dostępność Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań

Klienci mogą korzystać z obsługi bezpośredniej  – w godzinach od 6:00 do 20:00 - w dziewięciu Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w Biurze Obsługi Klienta ZTM na poziomie -1 pod rondem Kaponiera, w godz. 9:30-17:00. Przypominamy, że ze względu na bezpieczeństwo sanitarne - w punktach i biurze nie ma możliwości wykonywania zdjęć do karty PEKA. Jednocześnie apelujemy, żeby w miarę możliwości wciąż w pierwszej kolejności korzystać z możliwości obsługi zdalnej – np. w celu zapisywania ulg. Dla bezpieczeństwa własnego i pracowników ZTM.

Zarząd Transportu Miejskiego zapewnia obsługę bezpośrednią w następujących Punktach Obsługi Klientów:

- Górczyn - dworzec autobusowy,

- Ogrody - pętla tramwajowa (punkt znajduje się w budynku przy pl. Waryńskiego 9),

- Rondo Kaponiera (poziom -1),

- Os. Sobieskiego - dworzec autobusowy,

- Dębiec - pętla tramwajowa

- Śródka -  dworzec autobusowy 

- Centrum Handlowe przy pl. Wiosny Ludów (wejście od ul. Strzeleckiej),

- Junikowo - pętla tramwajowo-autobusowa

- Dworzec Zachodni PKP

Punkty Obsługi Klienta są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00

Przerwy w funkcjonowaniu Punktów Obsługi Klienta ZTM:

POK z jednym stanowiskiem - przerwy w godz. 9.00-9.15 i 17.00-17.15 (zmiana sprzedawcy w godz. 12.45-13.00)

POK z dwoma stanowiskami:

- Pierwsze stanowisko: przerwy w godz. 9.00-9.15 i 17.00-17.15 (zmiana sprzedawcy w godz. 12.45-13.00)

- Drugie stanowisko: przerwy w godz. 9.15-9.30 i 17.15-17.30 (zmiana sprzedawcy w godz. 13.00-13.15)

POK z trzema stanowiskami:

- Pierwsze stanowisko - przerwy w godz. 9.00-9.15 i 17.00-17.15 (zmiana sprzedawcy w godz. 12.45-13.00)

- Drugie stanowisko - przerwy w godz. 9.15-9.30 i 17.15-17.30 (zmiana sprzedawcy w godz. 13.00-13.15)

- Trzecie stanowisko - przerwy w godz. 9.30-9.45 i 17.30-17.45 (zmiana sprzedawcy w godz. 13.15-13.30)

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Warto podkreślić, że w POK ZTM obowiązuje reżim sanitarny, mający zwiększać bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników ZTM. Prosimy o przestrzeganie kilku prostych zasad podczas obsługi w Punkcie lub Biurze Obsługi Klientów:

- noszenie maski zasłaniającej usta i nos,

- zdezynfekowanie rąk lub korzystanie z jednorazowych rękawiczek,

- przebywanie podczas obsługi w miejscu wyznaczonym,

- zachowanie minimum 2 metrów odległości między osobami oczekującymi w kolejce,

- dokonywanie płatności (w miarę możliwości) kartą płatniczą

Przy składaniu wniosku o kartę PEKA - z uwagi na środki ochrony w czasie epidemii koronawirusa - nie są wykonywane zdjęcia (do odwołania).

Odbiór kart PEKA

Karty PEKA pozostające do odbioru z wciąż nieczynnych POK, mieszczących się: przy ul. Matejki 59 i na Dworcu Rataje można odbierać w Punkcie Obsługi Klienta w lokalizacji Rondo Kaponiera (poziom -1).

Wciąż zachęcamy do korzystania ze zdalnej obsługi

Wiele spraw w ZTM można załatwić zdalnie, przede wszystkim z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz internetu. E-mail jest obecnie podstawową formą załatwiania spraw w ZTM Poznań. Prosimy o zrozumienie, jeśli czas oczekiwania na połączenie lub czas udzielenia odpowiedzi się wydłuży. Odniesiemy się do wszystkich spraw, najszybciej jak to będzie możliwe, uwzględniając wyjątkowość okoliczności, w której wszyscy funkcjonujemy.

Korzystając ze zdalnej obsługi prosimy o:

- kontakt telefoniczny pod numerem 61 8 346 163 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30) - możliwość uzyskania informacji od pracowników ZTM;

- kontakt telefoniczny pod numerami 61 8 346 126 i 61 8 346 136 (w godzinach od 8:00 do 15:30) – informacje dotyczące spraw z zakresu Punktów i Biur Obsługi Klienta ZTM,

- kontakt drogą elektroniczną e-mail w sprawach wniosków, skarg, reklamacji, odwołań na adres: ztm@ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie PEKA,

- korzystanie z platformy ePUAP,

- w kwestii zakupu biletów prosimy o skorzystanie z biletomatów stacjonarnych, Internetu (www.peka.poznan.pl) oraz aplikacji mobilnych.

Zdalne potwierdzanie uprawnienia do zwolnień i ulg

Pasażerowie mają także możliwość przesłania niezbędnych dokumentów potwierdzających przysługujące uprawnienia do przejazdów ulgowych na liniach organizowanych przez ZTM za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl

Możliwość taka została wprowadzona 17 marca 2020r. i  obowiązuje do odwołania.

W celu zapisania bądź przedłużenia uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy na liniach ZTM, należy przesłać na adres oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl skan (zdjęcie) oryginału dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające prawo do przejazdów ulgowych.

Uprawnienie zostanie zapisane w systemie PEKA, ale należy pamiętać, że każdy kto skorzystał z tego trybu zapisania ulgi, jest zobowiązany do jednorazowej wizyty w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM w celu elektronicznego przeniesienia (zapisania) potwierdzenia uprawnienia na kartę PEKA. Trwa to krótką chwilę i jest znacznie szybsze, niż w przypadku tradycyjnego zapisywania ulg w POK bez wcześniejszego przesłania niezbędnych dokumentów. Dlatego zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z możliwości zdalnej.

Zakup biletu przez Internet

Posiadając kartę PEKA, każdy może mieć dostęp do indywidualnego konta na portalu PEKA, które umożliwia korzystanie z „osobistego” punktu sprzedaży biletów, czynnego bez ograniczeń czasowych.

Zakup krok po kroku – zobacz film informacyjno-promocyjny