Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu: akcja edukacyjna "Warto jeździć z kulturą"

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu: akcja edukacyjna

Z okazji trwającego (do 22 września 2016r.) Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu można korzystać ze specjalnej promocji na wypożyczanie Poznańskiego Roweru Miejskiego, a w najbliższy czwartek biletem w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM Poznań może być ważny dowód rejestracyjny na samochód. Jednym z elementów kampanii jest także akcja edukacyjna kierowana do uczniów szkół i gimnazjów.

Z myślą o najmłodszych pasażerach ZTM Poznań przygotował specjalne plakaty oraz ulotki-zakładki w myśl hasła przewodniego ETZT 2016, jakim jest w Poznaniu „Warto jeździć z kulturą”. Zależy nam na promocji właściwych postaw w pojazdach komunikacji zbiorowej, takich jak, m.in.: ustępowanie miejsca osobom starszym, nieuprzykrzanie innym podróży np. przez głośne słuchanie muzyki czy stosowanie się do zasady, że najpierw wysiadamy, a potem wsiadamy. Plakaty, dzięki współpracy ZTM z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania są dystrybuowane w szkołach.

Zrównoważony transport to idea efektywnej komunikacji, korzystnej ekonomicznie i minimalizującej szkodliwy wpływ pojazdów na środowisko. Skupia się zarówno na kontroli emisji szkodliwych spalin, jak również na promocji środków transportu wykorzystujących energię odnawialną. Transport zrównoważony zakłada także ograniczenie niszczenia przestrzeni miejskiej wskutek dominacji indywidualnego transportu samochodowego - wielkich parkingów lub samochodów zajmujących chodniki i inną przestrzeń dla pieszych.