Informacja w sprawie honorowania uprawnień osób niepełnosprawnych na podstawie nowych legitymacji

Opublikowano: 06/02/2018
Informacja w sprawie honorowania uprawnień osób niepełnosprawnych na podstawie nowych legitymacji

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania dokument uprawniający osobę niepełnosprawną do korzystania z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych musi zawierać informację o stopniu i przyczynie niepełnosprawności. Wpis taki jest niezbędny do określenia, czy osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do ulgi oraz jej wysokość.

W dniu 1 września 2017r.  wprowadzono nowy wzór legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zmieniono zasady wprowadzania informacji o stopniu niepełnosprawności i jej przyczynie na legitymację.

Obecnie takie  informacje są umieszczane wyłącznie na prośbę osoby niepełnosprawnej (nie są obligatoryjne) i tylko w formie zakodowanej.  

Zarówno kontrolerzy biletów jak i pracownicy Punktów Obsługi Klientów ZTM nie są wyposażeni w sprzęt umożliwiający odczyt zakodowanych informacji z nowej legitymacji osoby niepełnosprawnej.

W związku z powyższym informujemy, że dokumentami potwierdzającymi  uprawnienia do ulg wynikających ze stopnia i przyczyny niepełnosprawności są:

  1. ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia stwierdzające stopień oraz, gdy jest to wskazane w uprawnieniu do danej ulgi, przyczynę niepełnosprawności;
  2. ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana wg wzoru obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2017 roku, stwierdzająca stopień oraz, gdy jest to wskazane w uprawnieniu do danej ulgi, przyczynę niepełnosprawności;
  3. imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Uprawnienie zostanie zapisane na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu jednego z dokumentów określonych w punktach 1 oraz 2.

Powyższe zasady nie dotyczą dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, gdy nie jest wymagana informacja o stopniu lub przyczynie niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży posługującej się ważną legitymacją wydaną przez szkoły i placówki specjalne.