Informujemy, że zwiększono zakres usług oferowanych w Punktach Obsługi Klienta ZTM

Opublikowano: 17/02/2020
Informujemy, że zwiększono zakres usług oferowanych w Punktach Obsługi Klienta ZTM

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, ZTM umożliwił otrzymanie biletu zastępczego na czas wyrobienia duplikatu karty PEKA we wszystkich Punktach Obsługi Klienta w Poznaniu. Dotychczas było to możliwe wyłącznie w POK ZTM przy ul. Matejki 59.

Przypominamy, że w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty PEKA, na której był zapisany ważny bilet okresowy, pasażer ma prawo otrzymać bilet zastępczy. Jest on ważny nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia lub do końca terminu ważności odtwarzanego biletu. Warunkiem otrzymania biletu zastępczego jest złożenie wniosku o zastrzeżenie utraconego nośnika (karty PEKA)oraz okazanie dokumentu tożsamości.

Obecnie, po spełnieniu powyższych warunków, taki bilet można otrzymać we wszystkich 11 POK ZTM. Ponadto Punkty Obsługi Klienta ZTM oferują pasażerom następujące usługi:

  • doładowywanie kart PEKA (kupno biletów okresowych lub doładowanie tPortmonetki),
  • kupno biletów tradycyjnych w formie papierowej,
  • składanie wniosków o wydanie imiennej karty PEKA,
  • odbiór imiennej karty PEKA,
  • kupno karty PEKA na okaziciela,
  • zapisywanie uprawnień i ulg w transporcie publicznym na imiennej karcie PEKA,
  • opłacanie opłat dodatkowych,
  • informowanie o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym, systemie PEKA, objazdach, promocjach,
  • składanie reklamacji w formie pisemnej (za wyjątkiem Punktu Obsługi Klienta w siedzibie ZTM Poznań przy ulicy Matejki 59 - w tej lokalizacji reklamacje prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta).