Łuk torowy na pl. Wiosny Ludów receptą na zapewnienie komunikacji w centrum podczas prac inwestycyjnych w 2021r.

Opublikowano: 16/12/2020
Łuk torowy na pl. Wiosny Ludów receptą na zapewnienie komunikacji w centrum podczas prac inwestycyjnych w 2021r.

W przyszłym roku planowane są nie tylko usprawnienia w transporcie publicznym dla pasażerów, takie jak np. przystanki Wiedeńskie. Zarząd Transportu Miejskiego planuje także uruchomienie tymczasowego łuku torowego przy placu Wiosny Ludów. To rozwiązanie ma umożliwić przejazd tramwajów przez część centrum Poznania w obliczu zaplanowanych zamknięć tras wynikających z dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Najbliższe lata będą w Poznaniu stały pod znakiem kontynuacji dużych infrastrukturalnych projektów m.in. znacznie podnoszących jakość transportu publicznego. Realizacja wielu inwestycji wspartych środkami z Unii Europejskiej jest prowadzona w różnych częściach miasta i w 2021r. wkroczy w kolejne etapy. Zwłaszcza w śródmieściu wpłynie to nie tylko na poważne ograniczenie możliwości funkcjonowania komunikacji tramwajowej, ale także na organizację transportu zastępczego. Wiosną 2021r. planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu Programu Centrum, który obejmie modernizację ulicy Św. Marcin od ul. Ratajczaka oraz na Al. Marcinkowskiego, co uniemożliwi ruch tramwajowy ulicami Św. Marcin, 27 Grudnia oraz Al. Marcinkowskiego. Równolegle prowadzone będą pracę w obrębie ronda Rataje, które uniemożliwią tranzytowy przejazd przez to skrzyżowanie.

Za każdym razem kiedy działania inwestycyjne lub remontowe wiążą się z koniecznością zamykania tras tramwajowych, ZTM opracowuje rozwiązania mające zapewnić jak najlepszą obsługę pasażerską obszarów pozbawionych ruchu tramwajowego oraz jak najsprawniejsze funkcjonowanie całej sieci. W celu zapewnienia dojazdu tramwajami do centrum miasta oraz umożliwienia przejazdu przez część śródmieścia, przygotowywane jest dość niecodzienne rozwiązanie - uruchomienie tymczasowego łuku tramwajowego łączącego tory na ul. Lewandowskiej i pl. Wiosny Ludów.

- To usprawnienie umożliwi przejazd pomiędzy trasą przez most Świętego Rocha i ulicą Strzelecką, a tym samym poprowadzenie ruchu tramwajowego pomiędzy węzłami „Kórnicka” i „AWF”. Układ tramwajowy w centrum zyska większą elastyczność – tłumaczy Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu.

Torowisko będzie tymczasowe, zamontowane na ulicy i przymocowane do jej nawierzchni. Będzie to pojedynczy tor, na którym ruch odbywać się będzie w obu kierunkach przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia dla odcinków jednotorowych z ruchem dwukierunkowym. Po obu stronach zamontowane zostaną tymczasowe zwrotnice nakładkowe. Łuk połączy dzisiejszy tor na ul. Lewandowskiej w kierunku ul. Podgórnej (na wysokości przystanku Wrocławska) z torem na pl. Wiosny Ludów w kierunku ul. Strzeleckiej (na wysokości wejścia do CH Kupiec Poznański). 

- Budowa takiego tymczasowego toru oraz sieci trakcyjnej będzie wymagała czasu. W związku z tym ruch tramwajowy na trasie przez most Świętego Rocha oraz przez ulicę Strzelecką będzie musiał zostać zamknięty na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac budowlanych na Alejach Marcinkowskiego – dodaje Tomasz Łapszewicz, zastępca dyrektora ZTM ds. inwestycji.

ilustracja tymczasowych lukow torowych przy placu Wiosny Ludow zaplanowa..

Łuk torowy istotnie poprawi sytuację komunikacyjną w centrum dając więcej możliwości wytyczenia tras objazdowych. Miasto zyska większą elastyczność sieci połączeń, co będzie miało fundamentalne znaczenie także w kontekście kolejnych planowanych prac w ramach Programu Centrum: budowy brakujących łuków pomiędzy ul. Towarową i Św. Marcin oraz modernizacji węzła Okrąglak (z ul. Gwarnej w ul. Fredry i z ul. 27 Grudnia w ul. Mielżyńskiego).

W przyszłości rozważana jest realizacja stałego układu torowego zapewniającego funkcjonowanie łuków w relacji łączącej ul. Strzelecką i ul. Lewandowskiej w obu kierunkach. 

O terminie przeprowadzenia prac przy budowie tymczasowego łuku torowego przy pl. Wiosny Ludów będziemy informować w oddzielnym komunikacie.