Miasto Poznań uzyskało unijne środki na przebudowę torowiska na Wierzbięcicach i 28 Czerwca 1956r.

Opublikowano: 04/10/2017
Miasto Poznań uzyskało unijne środki na przebudowę torowiska na Wierzbięcicach i 28 Czerwca 1956r.

Miasto Poznań uzyskało ponad 27 mln zł na przebudowę torowiska tramwajowego na ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. To niemal połowa kwoty, na jaką wyceniana jest ta inwestycja. Prace mogą rozpocząć się już w 2019 roku.

To kolejne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury transportu publicznego w Poznaniu. Umowę o dofinansowanie projektu "Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku" podpisano we wtorek, 3 października, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Władze Miasta reprezentował Grzegorz Kamiński, pełnomocnika Prezydenta ds. Funduszy Europejskich.

Zakres projektu obejmuje przede wszystkim przebudowę wyeksploatowanego już torowiska tramwajowego w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. na odcinku o długości ponad 1,4 km - od skrzyżowania z ul. Wierzbięcice z ul. ks. Jakuba Wujka do skrzyżowania ul. 28 Czerwca 1956 r. z ulicami Kilińskiego i Krzyżową.

- W wyniku realizacji inwestycji powstanie torowisko o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, pozwalających na osiągnięcie odpowiedniej trwałości i stabilności, jak również na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia emisji drgań i hałasu oraz poprawienia komfortu podróżowania - mówi Jan Gosiewski, zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni. -  Obecna infrastruktura przystankowa zlokalizowana na całej trasie tramwajowej stanowiącej przedmiot projektu, zostanie przebudowana ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami - dodaje przedstawiciel WTiZ w Poznaniu.  

Ponadto w rejonie Rynku Wildeckiego z miejscu istniejących, odrębnych, dla poszczególnych relacji, przystanków powstanie jeden, wspólny. Znacznie usprawni to przesiadki pasażerów. Zarówno ten przystanek, jak i w rejonie ul. św. Czesława będą typu wiedeńskiego, co z kolei ułatwi wsiadanie do tramwajów. Torowisko na ul. Wierzbięcice, jak i fragmencie ul. 28 Czerwca 1956r., zaprojektowano w miejscu istniejącego. Przewidziano tam jezdnię jednopasmową, jednokierunkową po każdej stronie torowiska. Miejsca postojowe będą równoległe do jezdni wzdłuż chodników.

Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 62,81 mln zł. Aktualny harmonogram realizacji inwestycji, przyjęty w podpisanej dziś umowie o dofinansowanie projektu, zakłada prowadzenie robót budowlanych w latach 2021 - 2022. Z uwagi jednak na wzajemne zależności pomiędzy innymi projektami realizowanymi w centrum Poznania możliwe jest podjęcie prac nawet w roku 2019. Torowiska na Wildzie remontowane jest także w związku z planowaną budową tramwaju na ul. Ratajczaka. Będzie to wówczas główna droga tramwajów łącząca Dębiec i Wildę z centrum.  

- Warto podkreślić, że to już szósta inwestycja w transport publiczny realizowana na obszarze Poznania, która uzyskała wsparcie z ze środków UE w ramach Działania 6.1. "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - wyjaśnia Grzegorz Kamiński, pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich.

Dla mieszkańców Wildy przygotowany został folder z najważniejszymi informacjami o inwestycji.

 

Źródło: Urząd Miasta Poznania