Od 1 lipca (środa): otwarcie Biura Obsługi Klienta ZTM na Kaponierze i powrót normalnych godzin otwarcia Punktów Obsługi Klienta (6.00-20.00)

Opublikowano: 26/06/2020
Od 1 lipca (środa): otwarcie Biura Obsługi Klienta ZTM na Kaponierze i powrót normalnych godzin otwarcia Punktów Obsługi Klienta (6.00-20.00)

W środę (1 lipca), zostanie otwarte Biuro Obsługi Klienta ZTM Poznań - pod rondem Kaponiera. Tym samym klienci będą mogli korzystać z obsługi bezpośredniej – od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach 9:30-17:00 . Także od 1 lipca przywrócony zostanie pełny wymiar czasu otwarcia Punktów Obsługi Klienta ZTM. POK będą czynne od 6.00 do 20.00 (poniedziałek-piątek).

Od środy (1 lipca) uruchomione zostanie Biuro Obsługi Klienta ZTM mieszczące się na rondzie Kaponiera (poziom -1). Punkt będzie czynny od godziny 9:30 do 17:00 (przerwa w godz. od 12:15 do 12:30) od poniedziałku do piątku.

W Biurze Obsługi Klienta ZTM można:


- złożyć reklamację, skargę lub wniosek,
- złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty,
- otrzymać bilet zastępczy na czas wyrobienia duplikatu karty PEKA,
- bezpłatnie zrobić sobie zdjęcie do wniosku o wydanie karty PEKA (Uwaga! W czasie epidemii koronawirusa zdjęcia nie są wykonywane),
- uzyskać informację o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym miasta, systemie PEKA, objazdach, promocjach itp.
- otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku o wydanie karty PEKA czy innych dokumentów

Obecnie działające Punkty Obsługi Klienta:

- Górczyn - dworzec autobusowy,
- Ogrody - pętla tramwajowa (punkt znajduje się w budynku przy pl. Waryńskiego 9),
- Rondo Kaponiera (poziom -1),
- Os. Sobieskiego - dworzec autobusowy,
- Dębiec - pętla tramwajowa,
- Śródka -  dworzec autobusowy
- Centrum Handlowe przy pl. Wiosny Ludów (wejście od ul. Strzeleckiej),
- Junikowo - pętla tramwajowo-autobusowa
- Dworzec Zachodni PKP

Do wtorku – 30 czerwca POK działają w godzinach od 10:00 do 17:00, natomiast od środy – 1 lipca będą czynne już pełnym wymiarze czasowym (6:00 – 20:00)

Wciąż nieczynne pozostają POK i BOK Matejki oraz POK Rataje.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Warto podkreślić, że w POK i BOK ZTM obowiązuje reżim sanitarny, mający zwiększać bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników ZTM. Prosimy o przestrzeganie kilku prostych zasad podczas obsługi w Punkcie lub Biurze Obsługi Klientów:

- noszenie maski zasłaniającej usta i nos,
- zdezynfekowanie rąk lub korzystanie z jednorazowych rękawiczek,
- przebywanie podczas obsługi w miejscu wyznaczonym,
- zachowanie minimum 2 metrów odległości między osobami oczekującymi w kolejce,
- dokonywanie płatności (w miarę możliwości) kartą płatniczą

Uwaga! Przy składaniu wniosku o kartę PEKA - z uwagi na środki ochrony - nie są wykonywane zdjęcia do odwołania w Punktach Obsługi Klienta.

Wciąż zachęcamy do korzystania ze zdalnej obsługi

Wiele spraw w ZTM można załatwić zdalnie, przede wszystkim z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz internetu. E-mail jest obecnie podstawową formą załatwiania spraw w ZTM Poznań. Prosimy o zrozumienie, jeśli czas oczekiwania na połączenie lub czas udzielenia odpowiedzi się wydłuży. Odniesiemy się do wszystkich spraw, najszybciej jak to będzie możliwe, uwzględniając wyjątkowość okoliczności, w której wszyscy funkcjonujemy.

 Korzystając ze zdalnej obsługi prosimy o:

- kontakt telefoniczny pod numerem 61 8 346 163 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30) - możliwość uzyskania informacji od pracowników ZTM;
- kontakt telefoniczny pod numerami 61 8 346 126 i 61 8 346 136 (w godzinach od 8:00 do 15:30) – informacje dotyczące spraw z zakresu Punktów i Biur Obsługi Klienta ZTM,
- kontakt drogą elektroniczną e-mail w sprawach wniosków, skarg, reklamacji, odwołań na adres: ztm@ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie PEKA,
- korzystanie z platformy ePUAP,
- w kwestii zakupu biletów prosimy o skorzystanie z biletomatów stacjonarnych, Internetu (www.peka.poznan.pl) oraz aplikacji mobilnych.

Zdalne potwierdzanie uprawnienia do zwolnień i ulg

Pasażerowie mają także możliwość przesłania niezbędnych dokumentów potwierdzających przysługujące uprawnienia do przejazdów ulgowych na liniach organizowanych przez ZTM za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl

Możliwość taka została wprowadzona 17 marca 2020r. i  obowiązuje do odwołania. W celu zapisania bądź przedłużenia uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy na liniach ZTM, należy przesłać na adres oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl skan (zdjęcie) oryginału dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające prawo do przejazdów ulgowych. Uprawnienie zostanie zapisane w systemie PEKA, ale należy pamiętać, że każdy kto skorzystał z tego trybu zapisania ulgi, jest zobowiązany do jednorazowej wizyty w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM w celu elektronicznego przeniesienia (zapisania) potwierdzenia uprawnienia na kartę PEKA. Trwa to krótką chwilę i jest znacznie szybsze, niż w przypadku tradycyjnego zapisywania ulg w POK bez wcześniejszego przesłania niezbędnych dokumentów. Dlatego zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z możliwości zdalnej.

Zakup biletu przez Internet

Posiadając kartę PEKA, każdy może mieć dostęp do indywidualnego konta na portalu PEKA, które umożliwia korzystanie z „osobistego” punktu sprzedaży biletów, czynnego bez ograniczeń czasowych. Zakup krok po kroku – zobacz film informacyjno-promocyjny