Powstanie koncepcja trasy tramwajowej na Marcelin

Opublikowano: 17/06/2019
Powstanie koncepcja trasy tramwajowej na Marcelin

Silna rozbudowa Marcelina oraz stale przybywająca liczba mieszkańców i pracowników biurowców, powoduje konieczność rozważenia zwiększenia dla tego rejonu oferty komunikacyjnej. Zarząd Transportu Miejskiego jeszcze dziś ogłosi postępowanie na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej na Marcelin – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Wykonawca będzie musiał szczegółowo przeanalizować możliwości połączenia transportem tramwajowym Marcelina z centrum Poznania, przy czym zakładane jest włączenie projektowanego torowiska w istniejącą sieć na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej. Następnie trasa będzie przebiegała ulicami Grochowską i Marcelińską, aż do skrzyżowania z ulicą Bułgarską.

- To rozwiązanie pokrywa się z założeniami przyjętymi w dokumentach strategicznych Miasta, które zakładały powstanie trasy tramwajowej w ulicach Grochowskiej i Szpitalnej, od Arciszewskiego do Ogrodów. Dodatkowo, poprowadzona w taki sposób trasa umożliwi szybsze pokonanie drogi z centrum na Marcelin, niż gdyby trasę wyznaczono ulicą Bułgarską – wyjaśnia Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu i podkreśla, że kolejne odcinki mają zostać w koncepcji przygotowane dwuwariantowo.

Jeden wariant zakłada trasę tramwajową przebiegającą ulicą Marcelińską do ulicy Wałbrzyskiej, gdzie znajdowałaby się tzw. końcówka czołowa. Drugi natomiast zakłada przebieg trasy ulicami Bułgarską i Łubieńskiej do ulicy Kolorowej, z pętlą uliczną przez ulice Pastelową i Jasną oraz zintegrowanym węzłem przesiadkowym tramwaj-autobus w ciągu ulicy Bułgarskiej (dzisiejszy przystanek „Ognik”).

Wykonawca ma uwzględnić w opracowaniu korektę lub budowę nowego układu drogowego (w tym ciągów pieszych i rowerowych), a także „dowiązanie” trasy do istniejącego otoczenia transportowego i urbanistycznego. Będzie też musiał zwrócić szczególną uwagę na to, aby przesiadki odbywały się w miarę możliwości w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi” oraz uwzględnić takie ułatwienia komunikacyjne, jak parkingi typu „Bike & Ride czy miejsca „Kiss & Ride”.

Trasa tramwajowa na Marcelin będzie mogła powstać przy wsparciu podmiotów prywatnych.

Tramwaj na Marcelin - schemat z propozycjami tras