Projekt Copernicus: Program funkcjonalno-użytkowy jest gotowy!

Opublikowano: 09/10/2018
Projekt Copernicus: Program funkcjonalno-użytkowy jest gotowy!

Zarząd Transportu Miejskiego odebrał już Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania polegającego na budowie trasy tramwajowej na osiedle Kopernika w Poznaniu. Oznacza to, że w chwili pozyskania środków na tę inwestycję będzie można przystąpić do postępowania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Trasa tramwajowa na to osiedle rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ulic Reymonta- Hetmańska, gdzie wybudowany zostanie węzeł rozjazdowy. Tory zostaną poprowadzone ulicą Arciszewskiego (na tym odcinku utworzony zostanie pas tramwajowo-autobusowy), a następnie Zamkniętą, Pogodną, Rembertowską i Promienistą aż do nowej pętli tramwajowo-autobusowej „Os. Kopernika”.

Nowa trasa będzie miała długość całkowitą ok. 3,3 km i przebiegać będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz dodatkowo ogródków działkowych, terenów parkowych i cmentarza górczyńskiego.  Będzie znaczącym ułatwieniem w transporcie publicznym nie tylko dla mieszkańców osiedli usytuowanych w rejonie ulic Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej – jej oddziaływanie rozciągać się jednak będzie również na Św. Łazarz, Junikowo oraz Górczyn.

Dokładny opis trasy oraz wyniki konsultacji społecznych dotyczących tej inwestycji znajdują się na stronie internetowej Projektu Copernicus: http://www.projektcopernicus.pl/

Program funkcjonalno-użytkowy, który zamówił ZTM, docelowo wykorzystany zostanie do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Zostały w nim określone wymagania i oczekiwania związane z budową trasy (techniczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne).

Jak już informowaliśmy, generalnym założeniem inwestycji jest wykonanie torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących m. in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenie hałasu. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej trasa tramwajowa będzie wykonana w technologii tzw. cichego torowiska. W ramach projektu zakłada się także dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do wymogów budowanej infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawę nawierzchni chodników i jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.