Przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj przebiega zgodnie z planem - informują Poznańskie Inwestycje Miejskie

Opublikowano: 28/01/2019
Przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj przebiega zgodnie z planem - informują Poznańskie Inwestycje Miejskie

Roboty związane z przebudową trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. W rejonie ronda coraz bliższe jest ukończenie większości prac zasadniczych, zaś na odcinku od os. Czecha do przystanku Żegrze I (na którym roboty rozpoczęły się z początkiem roku) trwają zaawansowane prace rozbiórkowe.

W obrębie ronda Żegrze gotowa jest już zasadnicza część torowiska tramwajowego, a także instalacja do nawadniania terenów zielonych. Zakończyły się również roboty związane z siecią gazową. Na ul. Żegrze wybudowano dwa perony przystankowe. Na ukończeniu są roboty drogowe: chodniki, ścieżka rowerowa oraz warstwa wiążąca jezdni w rondzie. Zaawansowanie tych robót można określić na ok. 80 procent. Kończy się już budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, a także rozbiórka przejścia podziemnego, które jest zasypywane. Trwają prace remontowo – budowlane w budynku stacji transformatorowej.

Wykonawca układa już belki podtorowe dla nowego torowiska w ul. Hetmańskiej, na której przygotowuje również podbudowę drogową pod nową jezdnię. Trwa montaż słupów trakcyjnych i sygnalizacyjnych oraz bramownic.

Tymczasem na odcinku od os. Czecha do przystanku Żegrze I (na którym roboty ruszyły na początku roku) kończy się już rozbiórka torowiska. W rejonie os. Czecha zaawansowane w 70 procentach są również rozbiórkowe roboty drogowe. Prace rozbiórkowo – przygotowawcze prowadzone są także na murze oporowym. Jednocześnie w tym rejonie do półmetka dobiega budowa kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej.

Dzięki przebudowie i zastosowanej technologii na całej trasie znacznie poprawi się komfort podróżowania, przejazdy tramwajów na tym odcinku będą generowały mniejszą emisję hałasu i drgań, a trasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nowe oblicze zyskają dotychczasowe przystanki tramwajowe, a przystanek os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, na którym przesiadki będą dokonywane "drzwi w drzwi". Tam również piesi zyskają dodatkowe przejście naziemne, umożliwiające swobodny dostęp do przystanku osobom niepełnosprawnym.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy etap prac, związany z rozbudową ronda Żegrze, będzie trwać do połowy roku. Roboty na odcinku od os. Lecha do ronda mają zakończyć się w drugiej połowie roku, zaś  zakończenie realizacji całego zadania przewidziano na rok 2023.

 

Źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Wspolfinansowanie Fundusz Spojnosci infrastruktura i Srodowisko GTR