Raport ze sprzedaży biletów ZTM Poznań - rok 2015

Raport ze sprzedaży biletów ZTM Poznań - rok 2015

Dla pasażerów transportu publicznego rok 2015 upłynął pod znakiem wielu pozytywnych zmian. W znaczący sposób uatrakcyjniono taryfę biletową, co przełożyło się na wzrost liczby osób, które skorzystały z komunikacji zbiorowej. Całoroczne dane sprzedażowe po raz kolejny potwierdzają trafność wprowadzenia elastycznej taryfy biletowej w przypadku biletów okresowych. Pasażerowie doceniają tą możliwość, coraz chętniej kupując bilety o długim okresie obowiązywania. TPortmonetka na karcie PEKA, która daje możliwość płacenia wyłącznie za przejechane przystanki (a nie czas spędzany w pojazdach transportu publicznego) coraz bardziej wypiera tradycyjne jednorazowe bilety czasowe. Jej popularność spotęgowało wprowadzenie
od 1 listopada 2015 korzystnych obniżek w opłatach.

W 2015r. pasażerowie chętniej kupowali bilety okresowe. Choć największy udział w ich sprzedaży miały bilety o okresie obowiązywania od 14 do 30 dni (73,8 proc. wartości i 85,3 proc. liczby sprzedaży), to w porównaniu do roku 2014r. znaczące wzrosty wartości sprzedaży odnotowano wśród biletów o okresie obowiązywania dłuższym niż 30 dni:

  • 30-90 dni: wzrost o 34,42 proc.
  • 90-120 dni: wzrost o 16,25 proc.
  • 121-150 dni: wzrost o 26,32 proc.
  • 181-210 dni: wzrost o 3,30 proc.
  • 210-366 dni: wzrost o 30,93 proc.

Stanowi to ewidentny dowód na atrakcyjność wprowadzonej wraz z systemem PEKA elastycznej taryfy, dzięki której klient ma możliwość wyboru liczby dni, na które kupuje bilet okresowy i dopasowania biletu do swoich potrzeb.

W efekcie prowadzonych kampanii informacyjnych i promocyjnych, wysyłce informacji bezpośrednio do szkół oraz organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na uczelniach wzrosło zainteresowanie zakupem biletów semestralnych, których sprzedaż wzrosła o 15 proc.
w porównaniu z 2014r. Aż o 51,24 proc. zwiększyła się sprzedaż biletów szkolnych 10-miesiecznych.

Od jesieni 2015r. dostępny w sprzedaży jest Bilet Seniora w cenie 50 złotych na strefę A, czyli niezwykle atrakcyjna propozycja dla osób, które mają już ukończone 65 lat, ale jeszcze nie mogą korzystać z darmowych przejazdów przysługujących pasażerom od 70 roku życia. Wprowadzenie tej oferty zaowocowało 31-proc. wzrostem zakupu biletów o okresie obowiązywania od 210 do 366 dni. Dzięki kampanii informacyjnej sprzedano 17.741 szt. Biletów Seniora, z czego - według wyników ankiet - około 14 proc. stanowili nowi klienci transportu publicznego, dotychczas nie korzystający z usług komunikacji zbiorowej.

Również wzrosło zainteresowanie biletami okresowymi kupowanymi przez przedsiębiorstwa na karty PEKA FIRMA (wzrost o 46,79 proc.) oraz przejazdami zorganizowanymi, które osiągnęły sprzedaż powyżej 130 tys. zł w 2015r.

Globalnie wartość sprzedaży biletów długookresowych w 2015r. wzrosła o 3,17 proc. (tj. o 3,1 mln zł) oraz o 5,62 proc. w liczbie, co dowodzi, że przybyło stałych, lojalnych pasażerów.

Obniżone zostały też stawki za przejazdy opłacane z tPortmonetki na karcie PEKA, co jeszcze bardziej preferuje „bilet przystankowy” w porównaniu do cieszących się coraz mniejszym powodzeniem tradycyjnych jednorazowych biletów czasowych. W 2015r. pasażerowie doładowali swoje tPortmonetki ogólną kwotą ponad 36 mln zł. Najwyższy poziom wartości doładowań osiągnięto w październiku (na kwotę 3,6 mln zł), kiedy prowadzona była kampania promująca korzystanie z „biletu przystankowego” w związku z wprowadzeniem od 1 listopada 2015r. niższych cen. Klient za cenę biletu jednorazowego 10-minutowego (koszt 3 zł) może przejechać 12 przystanków wobec ok. 5-7 przy wykorzystaniu klasycznego biletu czasowego na 10 minut. Sumarycznie w minionym roku doładowania tPortmonetki wzrosły o 216,93 proc. (w wartości) oraz o 295,77 proc. (w liczbie doładowań).

W porównaniu z 2014r. wzrosło także wykorzystanie środków wpłaconych na tPortmonetkę.
W 2015r. klienci opłacili w ten sposób podróże za kwotę ponad 33,1 mln zł, przy zmniejszającej się wartości sprzedaży jednorazowych biletów czasowych  (spadek o 39,02 proc.).  Pasażerowie
w coraz większym stopniu doceniają możliwość płacenia za każdy przejechany przystanek, a nie za czas spędzony w pojeździe.

W ub. roku mniejszym powodzeniem cieszyły się bilety krótkookresowe. Były jednak wśród nich bilety szczególnie cenione przez pasażerów, takie jak 24-godzinny. Zainteresowanie tym biletem utrzymywało się na poziomie zbliżonym do roku 2014, ostatecznie osiągając wynik lepszy o 3,98 proc., dzięki wprowadzonej w listopadzie 2015r. promocji biletowej dla biletów 24-godzinnych.
W grudniu wprowadzono do  sprzedaży nowy bilet 7-dniowy. Liczymy, że będzie to atrakcyjna
i alternatywna do tPortmonetki oferta zwłaszcza dla osób przyjezdnych i turystów.

Wartość sprzedaży biletów w 2015r. łącznie wyniosła 186.768.590,36 zł, utrzymując się na zbliżonym  poziomie do roku 2014 (187 385 594,42 zł). Osiągnięto ten wynik mimo wprowadzenia wielu korzystnych dla pasażerów (ale mających przełożenie na niższą wartość sprzedaży) ulg i ofert. Były to m.in. Bilet Seniora, obniżka cen tPortmonetki, ulgi dla dzieci z placówek opiekuńczych oraz dla rodziców i osób niepełnosprawnych, dodatkowa promocja związana z biletami 24-godzinnymi.  Różnica w sprzedaży biletów brutto, w latach 2014-2015, wyniosła tylko
-0,33 proc. Wysoki poziom sprzedaży udało się utrzymać dzięki rosnącej sprzedaży biletów długookresowych, doładowaniom tPortmonetki oraz – co niezwykle istotne - rosnącej liczbie pasażerów. Co bardzo istotne, liczba ulg dostępnych dla pasażerów transportu publicznego  w Poznaniu jest najwyższa w Polsce i wynosi łącznie 32 (ulgi + bilety specjalne w promocyjnych cenach). Łącznie utracone przychody z tytułu ich wdrożenia w latach 2013- 2015 oszacowano na ponad 23 miliony złotych.

W minionym roku ZTM Poznań prowadził intensywne działania promocyjne i informacyjne w celu zachęcenia jeszcze większej liczby osób do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Łącznie uczestniczyliśmy w 56 imprezach. Atrakcyjna oferta biletowa oraz skuteczne dotarcie do klienta przełożyły się na wzrost liczby pasażerów. W porównaniu z rokiem 2014 liczba podróży zwiększyła się o 8,9 proc., a liczba pasażerów (liczonych na podstawie liczby zakupionych biletów) zwiększyła się z 208 mln (2014r.) do 226,6 mln (w 2015 r.).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, ZTM rozbudował w roku 2015 sieć sprzedaży biletów. Sukcesywnie zwiększamy liczbę lokalizacji, gdzie można kupić bilet jednorazowy oraz doładować kartę PEKA. Zależy nam, żeby pasażer miał jak najbardziej dogodną możliwość zakupu biletów oraz doładowań karty PEKA. Obecnie do dyspozycji klientów jest 366 punktów. W marcu 2015r. oddaliśmy do użytku 70 biletomatów stacjonarnych dostosowanych do sytemu PEKA. Dzięki rozbudowie sieci zmieniła się struktura sprzedaży. Zmniejszył się w tym względzie udział Punktów Obsługi Klienta ZTM, wzrosła rola sieci Punktów Sprzedaży Biletów, Internetu oraz biletomatów stacjonarnych.

Obecnie pasażerowie mają do wyboru pięć możliwości. Największym powodzeniem cieszą się Punkty Sprzedaży Biletów (39,02 proc. udziału w wartości sprzedaży), następnie biletomaty stacjonarne i mobilne (17,93 proc.), Punkty Obsługi Klienta ZTM (22,98 proc.) oraz Internet, czyli portal www.peka.poznan.pl (15,51 proc.). Nikłym powodzeniem (0,99 proc.) cieszy się zakup jednorazowych biletów czasowych poprzez aplikacje mobilne w telefonach komórkowych.  Inne kanały (np. u kierowcy na liniach podmiejskich lub nocnych) stanowią 3,57 proc. sprzedaży.

Rozbudowana sieć sprzedaży została bardzo dobrze oceniona przez klientów. Pasażerowie pozytywnie oceniają warunki sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta ZTM, Punktach Sprzedaży Biletów oraz możliwość doładowania karty PEKA lub zakupu biletu przez Internet i w biletomatach. W ramach kompleksowego badania satysfakcji dotyczącego różnych aspektów transportu publicznego sieci sprzedaży i obsługi klienci przyznali 89 punktów na 100 możliwych. Ponadto w ubiegłym roku badaliśmy opinię pasażerów odnośnie obsługi w Biurze Obsługi Klientów i poprzez infolinię, a także pytaliśmy o czytelność stron internetowych (ZTM i PEKA) oraz prosiliśmy o ocenę procesu kontroli biletów. Tutaj również klienci wystawili wysoką ocenę - 79 punktów.

Reasumując - rok 2015 w transporcie publicznym był bardzo udany, zarówno pod względem sprzedaży biletów, a przede wszystkim rosnącej liczby pasażerów. Zarząd Transportu Miejskiego dokłada wszelkich starań, aby ten pozytywny trend i dobry klimat dla komunikacji zbiorowej był kontynuowany także w roku 2016.