Tramwaj na Marcelin? Do 11 września trwają konsultacje

Opublikowano: 10/08/2020
Tramwaj na Marcelin? Do 11 września trwają konsultacje

Jak powinna wyglądać i którędy przebiegać trasa tramwajowa na Marcelin? Miasto Poznań i Zarząd Transportu Miejskiego zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych. Od 17 sierpnia do 11 września każdy może wziąć udział w internetowym badaniu ankietowym - wystarczy wejść na stronę: www.tramwajmarcelin.pl

- Marcelin to dzielnica, która rozwija się bardzo dynamicznie i tramwaj w przyszłości byłby tam bardzo potrzebny - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Dlatego chcemy już teraz, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym rozmawiać o nowej trasie. Warunkiem realizacji tej inwestycji w najbliższych latach jest jednak zaangażowanie finansowe w nią inwestorów, którzy tam budują lub zamierzają budować. Tak poważna inwestycja komunikacyjna zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym byłaby nową jakością w Poznaniu.

Konsultacje ruszają 17 sierpnia, a swoją opinię o projekcie może wyrazić każdy mieszkaniec i mieszkanka miasta. Proponowana trasa tramwajowa może przynieść wiele korzyści mieszkańcom Marcelina: dzięki niej mógłby zmniejszyć się ruch samochodowy w tej okolicy. Ciche torowisko pozwoliłoby zmniejszyć hałas, a mieszkańcy Marcelina szybciej dojechaliby do centrum miasta.

- Obecnie prowadzimy wstępne prace przedprojektowe, mające na celu analizę zasadności i sprawdzenie możliwości technicznych koncepcji trasy tramwajowej na Marcelin. Bardzo ważne jest dla nas poznanie opinii mieszkańców, dlatego serdecznie zachęcam do udziału w konsultacjach – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

Którędy pojedzie tramwaj?  

W koncepcji znalazły się dwa warianty przebiegu trasy tramwajowej. W obu wersjach planowana trasa rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej, gdzie projektowane jest włączenie jej do istniejącego torowiska na ulicy Grunwaldzkiej. Następnie trasa przebiega ulicą Grochowską do ulicy Marcelińskiej, a dalej w kierunku zachodnim, w stronę ulicy Bułgarskiej. Dalszy przebieg torowiska rozpatrywany jest w dwóch kierunkach.

Wariant 1: przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej przez ulicę Bułgarską i Łubieńskiej do ulicy Kolorowej, tworząc „pętlę uliczną” przez ulice Pastelową i Jasną.

Wariant 2: zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ulicy Marcelińskiej i zakończenie jej „końcówką czołową” za skrzyżowaniem z ulicą Kolorową (obsługa trasy taborem dwukierunkowym).

Poniższy rysunek przedstawia dwie koncepcje przebiegu trasy tramwajowej na Marcelin

rysunek przedstawia przebieg planowanej trasy tramwajowej Marcelin

W ramach budowy torowiska przewiduje się przebudowę pasa drogowego na całej jego szerokości, z zapewnieniem optymalnych warunków dla pieszych i rowerzystów. Z uwagi na zwartą zabudowę podstawowym założeniem projektu jest wykonanie tzw. cichego torowiska - czyli torów o nowoczesnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, gwarantujących m.in. ograniczenie emisji hałasu. 

Co ważne, w planach uwzględniono przesiadki „drzwi w drzwi” w ramach wspólnych przystanków dla tramwajów i autobusów. W koncepcji zaprojektowano również przystanki tramwajowe i tramwajowo-autobusowe o minimalnej długości 45m, co umożliwi w przyszłości obsługę trasy dłuższymi i bardziej pojemnymi pojazdami. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli szybko i wygodnie podróżować komunikacją zbiorową, co powinno przełożyć się na zmniejszenie ruchu samochodowego. W założeniach projektu znalazło się m. in. stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego „Ognik”, umożliwiającego wygodną przesiadkę (np. z tramwajów jadących z centrum miasta na autobusy kursujące w osi ulicy Bułgarskiej).

Decyzja dopiero przed nami

Jednocześnie Miasto nie wyklucza podjęcia dalszych prac dotyczących innych, możliwych korytarzy transportowych dla Marcelina - ewentualna decyzja o budowie trasy tramwajowej zapadnie w przyszłości. Konieczne jest przeprowadzenie szeregu analiz, uwzględniających  uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne.

Obecnie nie ma harmonogramu realizacji tej inwestycji. Jest ona uzależniona nie tylko od wyników konsultacji społecznych przy ustalaniu jej szczegółowego przebiegu, ale również od możliwości finansowych miasta oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania. 

Marcelin – stan obecny

Aktualnie na zdecydowanej większości obszaru Marcelina można korzystać wyłącznie z komunikacji autobusowej, co znacząco wpływa na czas przejazdu. Torowisko przebiega w pewnym oddaleniu od Marcelina - na ulicy Grunwaldzkiej. Dotarcie do najbliższych przystanków tramwajowych wiąże się z pokonaniem kilkuset metrów pieszo lub wymaga dojazdu autobusem. Dlatego atrakcyjność tramwaju w codziennych podróżach jest dla mieszkańców Marcelina znacząco niższa.

Od wielu lat ten rejon Poznania szybko i dynamicznie się rozbudowuje, co generuje dodatkowy ruch samochodowy oraz potęguje związane z nim uciążliwości. Jednocześnie wzrasta liczba pasażerów transportu publicznego, co może doprowadzić do sytuacji, w której komunikacja autobusowa przestanie być efektywna. 

Planowana trasa tramwajowa w sposób istotny pozwoli na zwiększenie możliwości przewozowych oraz usprawni układ transportowy. Przyczyni się też do wzmocnienia roli komunikacji zbiorowej w codziennych podróżach, zwiększając tym samym atrakcyjność tej części miasta. Celem projektu jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców tego obszaru, poprzez rozbudowę sieci tramwajowej. 

Umożliwienie mieszkańcom korzystania z szybkiego i niskoemisyjnego środka transportu – jakim jest tramwaj - przyniesie także inny pozytywny efekt: zmniejszenie ruchu samochodowego oraz związanych z nim uciążliwości (m.in. nadmiernego hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza).

Zapraszamy do odwiedzin strony: www.tramwajmarcelin.pl gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu, a od 17 sierpnia 2020r. będzie dostępna ankieta konsultacyjna