Tramwaj na Marcelin – raport z konsultacji społecznych

Opublikowano: 09/10/2020
Tramwaj na Marcelin – raport z konsultacji społecznych

70 proc. ankietowanych w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji trasy tramwajowej na Marcelin uznało, że taka inwestycja jest w Poznaniu potrzebna. 63 proc. wyraziło wolę rezygnacji z podróży samochodem osobowym i przesiadki na tramwaj, jeśli będzie on kursował na Marcelin. Tak wynika z przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (od 17 sierpnia do 11 września) konsultacji społecznych.

obrazek pokazujacy ze 70 proc. ankietowanych w konsultacjach trasy tramwajowej na Marcelin widzi potrzebe takiej inwestycji

- Chciałbym podziękować wszystkim za udział w konsultacjach. To niezwykle istotne, żeby mieszkańcy mieli wpływ na kształtowanie przyszłości swojego miasta. Marcelin to obszar, który rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego tramwaj w przyszłości byłby tam bardzo potrzebny - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

W czasie trwania konsultacji społecznych wypełniono 2641 ankiet na stronie internetowej Projektu (www.tramwajmarcelin.pl), natomiast do ZTM wpłynęło łącznie 47 wniosków (42 w formie elektronicznej  oraz 5 w formie pism doręczonych na adres ZTM, w tym m.in. stanowiska Rad Osiedli Ławica oraz Grunwald Północ w formie uchwał oraz uwagi Stowarzyszenia Rowerowy Poznań).

Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi mieszkańców stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji i zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem technicznym, funkcjonalnym oraz formalno-prawnym. Za wszystkie bardzo dziękujemy.

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że około 70 proc. uczestników konsultacji jest za budową trasy tramwajowej na Marcelin, a około 63 proc. respondentów po jej powstaniu zrezygnowałoby z przejazdów samochodem na rzecz podróży tramwajem.

obrazek pokazujacy ze 52 proc. ankietowanych w konsultacjach trasy tramwajowej na Marcelin najlepiej ocenia komunikacje tramwajowa

Kilka wariantów

W konsultacjach zaproponowano dwa warianty ewentualnego przebiegu trasy tramwajowej na Marcelin. W obu wersjach planowana trasa rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej, gdzie projektowane jest włączenie jej do istniejącego torowiska na ulicy Grunwaldzkiej. Następnie trasa przebiega ulicą Grochowską do ulicy Marcelińskiej, a dalej w kierunku zachodnim, w stronę ulicy Bułgarskiej. Dalszy przebieg torowiska rozpatrywany jest w dwóch wariantach:

obrazek prezentujacy warianty ewentualnej trasy tramwajowej na Marcelin

Wariant 1: przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej przez ulicę Bułgarską i Łubieńskiej do ulicy Kolorowej, tworząc „pętlę uliczną” przez ulice Pastelową i Jasną.

Wariant 2: zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ulicy Marcelińskiej i zakończenie jej „końcówką czołową” za skrzyżowaniem z ulicą Kolorową (obsługa trasy taborem dwukierunkowym)

Wariant 1 zyskał w konsultacjach większe poparcie (59 proc. wskazań). Należy jednak zauważyć, że ankietowani zaproponowali również inne przebiegi trasy tramwajowej na obszarze Marcelina, a najczęściej pojawiającym się postulatem było poprowadzenie torowiska w ciągu ulicy Bułgarskiej, na co również wskazywały w swoich uchwałach Rady Osiedli Ławica oraz Grunwald Północ. 

Warto podkreślić, że zaproponowane w koncepcji warianty są wyłącznie propozycją otwierającą dyskusję nad ostatecznym przebiegiem trasy, co nie wyklucza podjęcia dalszych prac w zakresie innych, możliwych korytarzy transportowych dla tego obszaru, w tym przede wszystkim dla preferowanego w konsultacjach korytarza w ciągu ulicy Bułgarskiej

Decyzja dopiero przed nami

Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji i konieczność przeprowadzenia dalszych analiz uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne, decyzja o budowie trasy tramwajowej zostanie podjęta w przyszłości, po ustaleniu jej szczegółowego przebiegu. Będzie ona uzależniona również od możliwości finansowych Miasta Poznania oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.

- Warunkiem realizacji tej inwestycji w najbliższych latach jest zaangażowanie finansowe w nią inwestorów, którzy tam budują lub zamierzają budować. Tak poważna inwestycja komunikacyjna zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym byłaby nową jakością w Poznaniu – dodaje Mariusz Wiśniewski.

Pobierz pełny Raport z konsultacji społecznych Tramwaj Marcelin