Trasa tramwajowa na Naramowice. Wkrótce główne prace budowlane i zamknięcie ulicy Naramowickiej

Opublikowano: 20/04/2020
Trasa tramwajowa na Naramowice. Wkrótce główne prace budowlane i zamknięcie ulicy Naramowickiej

Już wkrótce rozpoczną się zasadnicze prace związane z budową nowych odcinków trasy tramwajowej na Naramowice wraz z ulicą Nową Naramowicką oraz bezkolizyjnym węzłem Naramowicka/Lechicka. Całość będzie gotowa na początku 2022 roku.

- Mimo obecnej sytuacji inwestycje w Poznaniu przebiegają bez problemów, a w niektórych przypadkach nawet szybciej, niż zakłada harmonogram. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice i całego układu drogowego przy niej, to kluczowa i największa obecnie inwestycja w naszym mieście. Zakładam, że tak jak inne przedsięwzięcia nadzorowane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, tak i ta przebiegnie sprawnie - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Mieszkańcy będą musieli przygotować się na czasowe utrudnienia i tymczasową organizację ruchu podczas prowadzonych prac. Jednak gdy inwestycja się zakończy, zyskają dogodny dojazd do centrum tramwajem, który będzie bardzo dogodną alternatywą dla samochodu - zaznacza prezydent.

Aktualnie finalizowana jest procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, czekamy na decyzję organu wydającego zezwolenie. Liczymy, że dostaniemy ją w ostatnim tygodniu kwietnia, a wtedy, po przekazaniu terenu budowy, będziemy mogli w pierwszej połowie maja rozpocząć zasadnicze prace budowlane. Ta dobra wiadomość oznacza jednak utrudnienia komunikacyjne, bo wraz z rozpoczęciem robót częściowo zamknięta zostanie ul. Naramowicka między ul. Słowiańską a Lechicką - mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Całkowite wyłączenie z ruchu poszczególnych odcinków drogi pozwoli skrócić czas trwania robót, które wstępnie w ramach tego etapu nie powinny trwać dłużej niż rok. Mamy deklarację wykonawcy i wspólnie będziemy dążyć do tego, by prace te wykonać możliwie szybko oraz, co niezwykle ważne, by zwieńczeniem tego procesu było uruchomienie tramwaju wahadłowego na nowym odcinku torowiska, pod warunkiem, że obecna sytuacja związana z epidemią nie ulegnie pogorszeniu. To z pewnością polepszy sytuację pasażerów i zrekompensuje wcześniejsze utrudnienia - dodaje prezes PIM.

Jak poruszać się po zamknięciu ulicy Naramowickiej?

Ruch zostanie wstrzymany na dwóch odcinkach ul. Naramowickiej: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 (przed przystankiem autobusowym) oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej (nie dotyczy dojazdów do posesji). Przejezdne w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką, czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Skrzyżowanie ulic Lechickiej i Naramowickiej nie zostanie całkowicie zamknięte, ale zmieni się organizacja ruchu. W ramach prac przygotowawczych od 17 kwietnia powstają tam specjalne  łącznice, które umożliwią wyłączenie z ruchu centralnej części skrzyżowania. Jedna łącznica budowana jest w północno-zachodniej części, przy stacji paliw Lotos. Druga natomiast w ciągu ul. Lechickiej, w relacji wschód-zachód. Ponadto jezdnia ul. Lechickiej zostanie poszerzona pomiędzy ul. Murawa a wjazdem na stację paliw - dzięki tym pracom wydzielona zostanie infrastruktura pod obsługę autobusów komunikacji miejskiej w czasie zasadniczych robót budowlanych.

Buspasy usprawnią transport publiczny

- Znacząco uprzywilejowana w trakcie realizacji inwestycji zostanie komunikacja miejska. Buspasy wytyczone zostaną nie tylko na trasach bezpośrednich objazdów, ale także na ulicach oddalonych od inwestycji. Ich zadaniem będzie usprawnienie przejazdu linii służących jako alternatywny dojazd np. do centrum Poznania – mów Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Pobierz schemat komunikacji publicznej w czasie prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice

schemat komunikacji publicznej w czasie prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice

Przed podróżą warto sprawdzić aktualny rozkład jazdy, ponieważ trasy kilku linii autobusowych zostaną zmienione. Autobusy dotychczas kursujące ulicą Naramowicką zostaną przekierowane na ciąg ulic Słowiańska-Murawa-Lechicka. Przejazd usprawni sieć buspasów, które wytyczone zostaną przed zasadniczą zmianą organizacji ruchu. Pojawią się one na ulicach: Szelągowskiej, Murawa, Słowiańskiej, Garbary, Stoińskiego, Wiechowicza, Serbskiej i ks. Mieszka I. Dodatkowo tymczasowa infrastruktura ułatwi przejazd autobusów w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. Buspasy na ulicach, które nie znajdują się bezpośrednio na trasie objazdu, jak np. na ul. Stoińskiego i Wiechowicza, są także ważną częścią układu komunikacyjnego przewidzianego na czas budowy, bo ułatwią pasażerom przemieszczenie się alternatywnymi trasami. Zarząd Transportu Miejskiego planuje również zwiększenie częstotliwości linii autobusowych, którymi można dojechać do trasy PST i tam przesiąść się w tramwaj.

Jeżeli nie mamy możliwości zrezygnowania z samochodu, to prosimy o omijanie rejonu ul. Naramowickiej. Wytyczone objazdy uwzględniają również konieczność uprzywilejowania publicznego transportu zbiorowego, a zatem należy zwracać uwagę na oznakowanie. Proponowane objazdy na wschód od ul. Naramowickiej to ulice: Wilczak, Serbska oraz Lechicka, natomiast na zachód: Łużycka, Stoińskiego, Umultowska, Połabska, al. Solidarności, Murawa oraz Słowiańska. Szczególną uwagę należy zwrócić na zamknięty dla samochodów skręt w lewo z ul. Lechickiej w ul. Naramowicką oraz skręt w lewo z ul. Lechickiej w ul. Murawa. Łącznica przy stacji benzynowej przy skrzyżowaniu Lechicka/Naramowicka będzie dostępna tylko dla ruchu samochodowego z Naramowic w kierunku centrum (będzie można skręcić w ul. Lechicką w obu kierunkach). Ul. Lechicka będzie przejezdna w obu kierunkach, ale na odcinku między ul. Serbską a rondem Obornickim, obowiązywał będzie zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 16 ton.

Schemat organizacji ruchu w czasie prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice

schemat organizacji ruchu w czasie prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice

 

Cała trasa za dwa lata

Nowa trasa tramwajowa zostanie wyprowadzona z przebudowanej już pętli Wilczak, a zakończy się przy ul. Błażeja na Naramowicach. Przez skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej tramwaj pojedzie bezkolizyjnie wiaduktem nad ul. Lechicką. Zakończenie wszelkich prac budowlanych planowane jest na początku 2022 roku.

Inwestycja jest współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”. Jej generalnym wykonawcą konsorcjum, w którego skład wchodzą: firma Gülermak z Ankary, Mosty Łódź SA i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej o zmianach w rejonie węzła Lechicka/Naramowicka

Więcej informacji o budowie trasy na Naramowice na stronie www.tramwajnanaramowice