Trwają prace koncepcyjne mające na celu zintegrowanie transportu publicznego na terenie Strzeszyna i Podolan

Opublikowano: 25/05/2020
Trwają prace koncepcyjne mające na celu zintegrowanie transportu publicznego na terenie Strzeszyna i Podolan

Na Strzeszynie i Podolanach powstaną nowe pętle autobusowe. W ślad za nimi opracowana będzie koncepcja węzła przesiadkowego „Druskienicka”, w skład którego wejdzie m.in. nowy przystanek kolejowy.

Celem powstających projektów  jest zintegrowanie różnych form komunikacji publicznej na terenie dwóch bardzo szybko rozwijających się obszarów Poznania oraz zachęcenie ich mieszkańców do zamiany indywidualnego środka transportu na komunikację zbiorową.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Druskienicka”

Obecnie opracowywana jest  koncepcja obejmująca powstanie nowego przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej o roboczej nazwie „Poznań Druskienicka” na linii Poznań-Piła wraz z przejściem podziemnym pozwalającym na bezkolizyjne i bezpieczne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy Strzeszynem a Podolanami. Po zachodniej i wschodniej stronie torów kolejowych zaplanowano utworzenie nowych parkingów typu Park & Ride (P + R), Bike & Ride (B + R) oraz miejsc krótkiego postoju Kiss & Ride (K + R) wraz z połączeniem nowego układu transportowego z istniejącą siecią dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Przy ulicy Szczawnickiej powstaną nowe przystanki autobusowe. Uzupełnieniem węzła przesiadkowego w zachodniej części będzie planowa pętla autobusowa wraz z budynkiem obsługi technicznej i ogólnodostępną toaletą.

Koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka” powstaje w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, uwzględniając zarówno istniejącą, jak i planowaną zabudowę oraz projektowany układ drogowy, który będzie realizowany w ramach budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 354 w ciągu ulicy Lutyckiej.

Pętle autobusowe na Strzeszynie i Podolanach

Na terenie Strzeszyna i Podolan planowane jest powstanie dwóch nowych pętli autobusowych. Jedną z nich - wraz z niezbędnym układem drogowym (fragmentem tzw. ulicy Nowej Literackiej) - zaplanowano w rejonie ulicy Koszalińskiej. W ramach projektu przewidziano budowę nowych platform przystankowych, miejsce na budynek obsługi technicznej oraz stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych. Oprócz nowych przystanków mieszkańcy zyskają m.in. infrastrukturę pieszo-rowerową, a także wiatę rowerową typu Bike & Ride (B+R). Zostanie również zbudowana ogólnodostępna toaleta. Dzięki budowie pętli, możliwy będzie rozwój linii autobusowych na Strzeszynie i objęcie komunikacją autobusową obszarów w północnej części osiedla, w których stopniowo będzie powstawała zabudowa mieszkaniowa. Obecna pętla autobusowa w rejonie ulic Biskupińskiej i Koszalińskiej jest za mała na większą liczbę linii i autobusów.

Druga pętla została zaprojektowana u zbiegu ulicy Biskupińskiej i Zakopiańskiej, w pobliżu stacji kolejowej Poznań Strzeszyn oraz realizowanego parkingu typu Park & Ride przy ulicy Biskupińskiej. Projekt przewiduje powstanie platformy przystankowej wraz z miejscem pod budowę zaplecza socjalnego dla kierowców. Pasażerom zostanie zapewniona nowa infrastruktura pieszo-rowerowa, wiata rowerowa typu Bike & Ride (B+R) oraz toaleta.

Celem projektu jest poprawienie dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców Strzeszyna i Podolan.

Dojazd do stacji Poznań - Podolany

Na zlecenie ZDM opracowywana jest dokumentacja projektowa na dojazd do stacji Poznań Podolany od strony osiedla Strzeszyn. Zadanie to jest rozwinięciem koncepcji parkingu Park & Ride (P+R) przy stacji kolejowej Poznań Podolany. W ramach prac projektowych przeanalizowana zostanie także organizacja ruchu na ulicach Owidiusza i Horacego, tak aby dojazd do parkingu P+R oraz rowerowego był dogodny dla pasażerów kolei i jednocześnie nie stanowił uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na koniec tego roku.

Mapka obszar Podolan Strzeszyna z petlami autobusowymi oraz stacjami kolejowymi2

 

Nazwy przystanków i pętli w pobliżu stacji kolejowych

We wrześniu 2021 r. planowane jest dostosowanie nazw przystanków i pętli w pobliżu stacji kolejowych do nazw tych stacji - z dodaniem skrótu „PKM” (od Poznańskiej Kolei Metropolitalnej). I tak np.: na terenie Strzeszyna/Podolan obecna pętla „Podolany”, znajdująca się przy stacji Poznań Strzeszyn, otrzyma nazwę „Strzeszyn PKM”. Planowane jest wprowadzenie nowego nazewnictwa w pobliżu wszystkich stacji znajdujących się w mieście, m.in. „Górczyn PKM”, „Starołęka PKM”, „Junikowo PKM”, „Garbary PKM”. Po uruchomieniu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na towarowej obwodnicy Poznania i wybudowaniu na niej 7 nowych stacji pasażerskich, , w tym m.in. stacji Poznań Piątkowo w rejonie dworca autobusowego „Os. Sobieskiego”, nazwa pętli i dworca zmieni się na „Piątkowo PKM”.

Węzeł Koszalińska/Lutycka

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, na podstawie której mają powstać dwa wiadukty drogowe nad linią kolejową nr 354 zlokalizowane w ciągu ulicy Lutyckiej (DK 92) i Golęcińskiej oraz niezbędny układ drogowy. W procesie projektowania na węźle Podolany (skrzyżowanie Al. Solidarności i Lutyckiej) oraz w ciągu Al. Solidarności przewiduje się rezerwę terenową na budowę nowej trasy tramwajowej. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.