Zakończyła się przebudowa ulicy Święty Marcin (pomiędzy Ratajczaka i Gwarną)

Opublikowano: 07/03/2019
Zakończyła się przebudowa ulicy Święty Marcin (pomiędzy Ratajczaka i Gwarną)

Na kilka dni przed planowanym terminem zakończyła się przebudowa ul. Święty Marcin, pomiędzy ulicami Gwarną a Ratajczaka. Była to część pierwszego etapu projektu Program Centrum, którego głównym celem jest uspokojenie ruchu w centrum Poznania oraz budowa nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Ratajczaka.

- Chciałbym podziękować wszystkim osobom, spółkom i jednostkom zaangażowanym w odnowę ul. Święty Marcin. Minęło półtora roku, od kiedy rozpoczęły się tu prace. Ten przebudowany odcinek reprezentacyjnej arterii w centrum Poznania oddajemy kilka dni przed zaplanowanym terminem - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Od 7 marca  br. ul. Święty Marcin jest otwarta dla pieszych, uruchomiony został również przystanek tramwajowy dla linii nr 2, 5, 9, 13, 16 oraz tramwajów nocnych.

W poniedziałek, 11 marca br.,  ul. Święty Marcin przejadą po niej pierwsze samochody i rowerzyści. Od tego dnia wróci też stała organizacja ruchu w rejonie ulic: Święty Marcin, Ratajczaka, 27 Grudnia, Kantaka.

Nie będzie możliwości przejazdu samochodów przez ul. 27 Grudnia koło Okrąglaka. Droga ta, tak jak przed rozpoczęciem przebudowy, ponownie przeznaczona będzie dla rowerzystów. Żeby dojechać do ul. Święty Marcin, na przykład z placu Wolności, trzeba będzie pojechać albo przez ul. Ratajczaka albo przez ul. Kantaka. Ul. Ratajczaka ponownie będzie można dojechać w kierunku Starego Browaru.

- Celem przebudowy było wygospodarowanie dodatkowych przestrzeni dla pieszych w obrębie ulicy Święty Marcin, a także zwiększenie jej atrakcyjności i dostępności dla pasażerów komunikacji publicznej - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Przed przebudową ul. Święty Marcin podzielona była wzdłuż przez tory tramwajowe i pas zieleni. Drzewa znajdowały się tylko na środku. Teraz przestrzeń jest wspólna, wprowadzono tzw. strefę zamieszkania, po której samochody nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h.

Powstało nowe torowisko, poszerzono chodniki, wykonano nowe nawierzchnie ulicy i ciągów pieszych, zamontowano liczne elementy małej architektury. Ulicę ożywią m.in. kolorowe konstrukcje do siedzenia. Postawiono też nowe ławki - w tym z panelami słonecznymi i gniazdkami USB. Wieczorami i nocą ulice oświetlają nowe lampy.

Dowiedz się więcej na temat zmian na Świętym Marcinie!

Zajrzyj na portal poznan.pl

Uporządkowano także tereny zielone, na których pojawiły się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zniknęły już czarne zabezpieczenia drzew, które założone były na okres zimowy, a na przełomie kwietnia i maja uruchomione zostaną fontanny.

Wzdłuż ulicy, po obu jej stronach, będą mogły powstać ogródki gastronomiczne. Wiadomo już, że chęć ich postawienia wyraziło przynajmniej sześć podmiotów. Wzrost atrakcyjności tej przestrzeni powinien jednak spowodować przypływ nowych przedsiębiorców.

Nie zapomniano o utrzymaniu porządku. - W ciągu dnia trzykrotnie będą opróżniane kosze na śmieci. Trzy razy w tygodniu ulica będzie zamiatana, a raz w miesiącu porządnie myta. Wydaje się, że jest to standard właściwy, żeby ta ulica była reprezentacyjnym miejscem w Poznaniu - tłumaczy Mariusz Wiśniewski.

Przebudowa odcinka ul. Święty Marcin pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka to początek pierwszego etapu przebudowy w ramach projektu Programu Centrum (tzw. zakres I). W kolejnych przebudowane zostaną ulice: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, Gwarna, Kantaka, 27 Grudnia, pl. Wolności i Towarowa. Podział na zakresy ma na celu zapewnienie utrzymania przejezdności głównych sieci tramwajowych.

Zakres II obejmie ulice: 27 Grudnia, Al. Marcinkowskiego, Św. Marcin, Gwarną oraz skrzyżowanie ulic Fredry i Mielżyńskiego. Zakłada uspokojenie ruchu samochodowego na wspomnianym obszarze, budowę infrastruktury rowerowej, modernizację torowisk tramwajowych oraz przebudowę i poszerzenie ciągów pieszych.

Z uwagi na znaczny obszar zakres ten podzielono na cztery części. W pierwszej kolejności rozpoczną się prace na odcinku ul. Święty Marcin w kierunku Al. Marcinkowskiego i dalej aż do placu Wolności (do wysokości budynku Biblioteki Raczyńskich).

Tzw. zakres 2.1, obejmujący przebudowę ul. Święty Marcin na wysokości CK Zamek do ul. Gwarnej, połączony będzie z zakresem 4, obejmującym skrzyżowanie: Al. Niepodległości, ul. Święty Marcin i Towarowej. W ramach tego zakresu powstanie m.in. skręt dla tramwajów z ul. Towarowej w Święty Marcin i nowy przystanek przed CK Zamek oraz nowe przejście dla pieszych na wysokości budynku Akademii Muzycznej. Prace te powinny się rozpocząć pod koniec 2019 lub na początku 2020 roku.

Kolejne prace - na placu Wolności, 27 Grudnia i Gwarnej - będą zaplanowane tak, by w jak najmniejszym stopniu ograniczyć przejazd tramwajów przez centrum.

Ostatnią częścią zmian w śródmieściu jest projekt Program Centrum etap II. W jego ramach zostanie zbudowana trasa tramwajowa w ciągu ul. Ratajczaka (od skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcice do ul. 27 Grudnia), uporządkowana przestrzeń publiczna, poszerzone chodniki, uspokojony ruch samochodowy na wspomnianej ulicy oraz wprowadzona infrastruktura rowerowa.

UMP

Prezydent Jacek Jaskowiak i zastepca prezydenta Mariusz Wisniewski2

 

Otwarcie ul. Swiety Marcin konferencja prasowa

 

Przystanek tramwajowy Ratajczaka na ul2. Swiety Marcin