Zbliża się przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Opublikowano: 25/06/2020
Zbliża się przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Jeszcze tego lata rozpocznie się przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. Krzyżową i Kilińskiego. Inwestycja rozwiąże problem blokowania tramwajów przez samochody, torowiska będą bardziej ciche, a przystanki – wygodniejsze.

- Przebudowa ul. Wierzbięcice ma nie tylko duże znaczenie dla mieszkańców Wildy, ale również w kontekście całego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu. Za kilka lat ta zmodernizowana trasa zostanie przedłużona i tramwaje pojadą ulicą Niezłomnych i Ratajczaka. Skróci się wówczas czas przejazdu z Dębca i Wildy do centrum. Poprawi się komfort, niezawodność, ale także bezpieczeństwo zarówno podróżujących, jak i osób mieszkających w pobliżu zmodernizowanej trasy - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Aktualnie trwają formalności zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum spółek Tormel i Terlan. Przed podpisaniem umowy – z uwagi na wartość zamówienia - konieczna jest uprzednia kontrola Urzędu Zamówień Publicznych.

wierzbiecice przebudowa czeslawa

- Wniosek o taką kontrolę został już skierowany. Mamy nadzieję, że pomimo utrudnień związanych z koronawirusem, procedura przeprowadzona zostanie sprawnie i jeszcze w lipcu uda nam się podpisać umowę z wykonawcą przebudowy. To oznacza, że prace budowlane mogą rozpocząć się w połowie wakacji. W pierwszej kolejności obejmą ul. Wierzbięcice na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 r. wraz z węzłem rozjazdowym przy rynku Wildeckim – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezeszarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na wykonanie prac na tym odcinku wykonawca będzie miał 300 dni od podpisania umowy.

W czasie tego etapu tramwaje nie będą jeździć przez ulicę Wierzbięcice, trasa linii nr 10 zostanie poprowadzona przez ulicę Górna Wilda.

Linia nr 10 – (trasa od momentu wprowadzenia zmian do 31.08.2020r.)

DĘBIEC – 28 Czerwca 1956r. – Górna Wilda – Matyi – RONDO KAPONIERA – most Teatralny - Małe Garbary - rondo Śródka - rondo Rataje - rondo Starołęka - STAROŁĘKA

Informacje o zmianach organizacji ruchu będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy znany będzie termin podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

wierzbiecice przebudowa kilinskiego

Po zakończeniu przebudowy ul. Wierzbięcice prace przeniosą się na ul. 28 Czerwca 1956 r., do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową. Według harmonogramu realizacja tego etapu zajmie 210 dni. Na przeprowadzenie całości zaplanowanych robót budowlanych przewidziane jest więc 510 dni od podpisania umowy. 

- W ramach inwestycji zostanie przebudowany ponad kilometrowy odcinek torowiska wraz siecią trakcyjną oraz węzłem rozjazdowym u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Poprawi się stan infrastruktury technicznej oraz komfort podróżowania komunikacją zbiorową - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

wierzbiecice przebudowa rynek wildecki 3

Po zakończeniu inwestycji ruch samochodów zostanie odseparowany od torowiska  (poza odcinkiem przebiegającym przez rynek Wildecki). Nowe torowisko będzie bardziej ciche niż dotychczas i w dużej mierze zielone. Przy ul. św. Czesława powstaną przystanki wiedeńskie, a przy rynku Wildeckim - w wyniku przeniesienia przystanków z ul. Wierzbięcice i Górna Wilda –zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok. Przy rynku pojawi się również parking na rowery. Wszystkie odnowione przystanki na przebudowywanym odcinku zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej.

Zmieni się również układ drogowy. Po obu stronach torowiska będzie jednopasowa jezdnia uwzględniająca ruch rowerowy, na której będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wymienione zostaną elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Ponadto, w ramach inwestycji planowane są nasadzenia zieleni niskiej oraz drzew.

wierzbiecice przebudowa rynek wildecki

Dzięki podpisanym porozumieniom Poznańskie Inwestycje Miejskie będą realizowały zadanie  w imieniu Miasta Poznań oraz jako inwestor zastępczy dla innych podmiotów, które planowały w tym miejscu roboty związane z przebudową sieci: Aquanetu oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. Przebudowana zostanie infrastruktura oświetleniowa, kanalizacja deszczowa i wodociągowa, gazowa, elektryczna i ciepłownicza. Ta koordynacja działań inwestycyjnych zminimalizuje czas trwania związanych z nimi utrudnień.

- W 2021 roku inwestycja zostanie skoordynowana z planowanym wspólnie z MPK Poznań remontem torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej na dalszej części ul. 28 Czerwca 1956 roku - od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej. Poza wymianą infrastruktury torowo-sieciowej, przebudowane zostaną przystanki Kosińskiego oraz Pamiątkowa. Oba zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wskazuje J. Gosiewski.

wierzbiecice przebudowa wujka2

Projekt o nazwie „Przebudowa torowisk w poznańskich ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku” został dofinansowany kwotą ponad 27,2 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.